Tedbir Nafakası Nasıl Hesaplanır

Tedbir nafakası nasıl hesaplanır? Tedbir nafakası, boşanma ve ayrılık davalarında maddi yoksunluğa düşmesi muhtemel olan tarafa verilen bir nafakadır ve bu nafakanın kararı re’sen verilir. Yani hâkim talep olmaksızın bu kararı verme yetkisine sahiptir.

Maddi yoksunluğa düşmesi muhtemel olan taraf, dava dilekçesi ile birlikte karşı taraftan tazminat ve nafaka gibi maddi olanakların alınarak kendisine verilmesini talep eder. Fakat tedbir nafakası talep edilmeden verilen bir karardır ve davanın başladığı günden itibaren bu ödemenin yapılmasına karar verilebilir.

Tedbir nafakası verileceği zaman, ödenmesi gereken ücret hakkındaki kararı da hâkim verir. Hâkim bu kararı verirken hakkaniyet ölçülerine bağlı kalmalıdır. Bu sebeple de miktar belirlemesi yapılırken tarafların; maddi gelir ve giderleri gibi detayları göz önünde bulundurulur. Tedbir nafakası nasıl hesaplanır sorusunun en net cevabı bu şekilde olabilir. Çünkü kanunen belirlenen özel bir miktar olmamaktadır. Örneğin; düşük gelire sahip olan birinden karşı taraf hakkı dâhilinde bile olsa yüksek meblağlarda nafaka alamaz.

2022 Nafaka Ücretleri

Nafaka ücretleri, mahkemenin kararı ile belirlenir. Fakat pek çok dava sürecinde görülmektedir ki, nafaka ödemesi yapması gereken taraf gelirini daha düşük seviyede mahkemeye beyan eder. Bu şekilde gelişen vakıada nafaka ödemesi alacak taraf karara itiraz edebilir. Yapılan bu itiraz süresi içinde olmalıdır ve karşı tarafın daha yüksek gelire sahip olduğu da ispat edilebilmelidir. Nafaka ödemesi yapacak tarafın gelirinin daha yüksek olduğu ispat edilirse, mahkeme yeniden karar verir ve nafaka ödemesinin artmasını onaylar.

Yukarıda belirttiğimiz olgu, çekişmeli boşanma davasında geçerlidir. Anlaşmalı boşanma davasında ise, taraflar nafaka ödemesi miktarında anlaşma sağlamalıdır. Aksi olan durumda anlaşmalı boşanma gerçekleşemez.

Çekişmeli boşanma davasında, her yıla oranla nafaka miktarının artışı mahkeme kararıyla olur. Fakat anlaşmalı boşanma davalarında nafaka miktarının artış oranı protokolde yer almalıdır. Buradan da anlaşılacağı üzere tedbir nafakası nasıl hesaplanır konusunu, anlaşmalı boşanma ve çekişmeli boşanma koşullarına göre incelemek gerekmektedir.

Tedbir Nafakası Şartları

Tedbir nafakasının şartları, Türk Medeni Kanunu madde 197 içeriğinde belirtilmiştir. Bu maddeye göre;

  • Kanunen geçerli resmi evlilik olmalıdır
  • Eşler ayrı şekilde yaşamalıdır
  • Nafaka isteyen eşin ayrı yaşamak için geçerli nedenleri olmalıdır
  • Eş, tedbir nafakasını talep etmelidir

Tedbir nafakası her ne kadar re’sen verilen bir karar olsa da, yoksulluğa düşecek taraf dava dilekçesinde yine de bu talebini belirtmelidir. Belirtilen nafaka talebi sonrasında, mahkemenin karar vermesi daha hızlı olacaktır.

Tedbir nafakası nasıl hesaplanır konusu hakkında ve diğer nafaka davaları hakkında detaylı bilgi edinmek için, hukuk büromuzla iletişime geçerek danışmanlık randevusu talep edebilirsiniz.

0

Yorum Gönder