Tedbir Nafakası Nedir

Tedbir Nafakası Nedir

Tedbir nafakası nedir? Boşanma davasından önce, boşanma davası esnasında ve boşanma davasının sona ermesinden sonra, maddi olarak zorluğa düşecek olan tarafa, diğer tarafça aylık olarak ödenmesi gereken para “nafaka” olarak adlandırılmaktadır.

Tedbir Nafakasının Koşulları

Hukukumuzda boşanma davalarından ayrı olarak ayrılık davaları şeklinde adlandırılan dava ile mahkemeden birlikte yaşamaya ara verilmesi de talep edilebilir. Gerek bu şekilde açılan ayrılık davalarında gerekse boşanma davalarında  hakim gerekli olan ve diğer eşin barınması ve geçimine ilişkin önlemleri takdir yetkisi çerçevesinde alabilecek ve bu anlamda da eşyaların sosyal ve ekonomik araştırma raporları ve mal varlıkları ışığında, maddi olarak güçsüzlüğe düşecek olan tarafa tedbir nafakası ödenmesine karar verebilecektir.

İlgili yasa hükmünde “Boşanma ve ayrılık davası açılınca hakim, davasının devamı süresince gerekli olan, özellikle eşlerin barınmasına, geçimine, eşlerin mallarının yönetimine ve çocukların bakım ve gözetimine ilişkin önlemleri re’sen alır” denmiş ve bu husus açıkça hükme bağlanmıştır.

Tedbir nafakasının diğer bir özelliği de “geçici” nitelikte olmasıdır. Bu anlamda tedbir nafakası, ayrılık davasında ayrılık kararının sonuna kadar ve boşanma davalarında da boşanma davası hakkında verilen hüküm kesinleşinceye kadar devam edecektir.

Ayrıca belirtilmesi gerekir ki, eşin kusurlu olması lehine tedbir nafakasına hükmedilmesine engel değildir ve YHGK’nin 02.11.2011 tarih ve 2011/2-533-2011/670 sayılı karar uyarınca da, mahkeme tedbir nafakasına talebe bağlı olmaksızın hükmetmelidir.

Tedbir Nafakası Yargıtay

Yargıtay’ın yerleşik içtihatlarına göre, “tedbir nafakasında eşlerin birliğin giderlerine güçleri oranında emek ve mal varlıklarıyla katkıda bulunmaları gerekir. Davacı eşin çalışıyor olması, ekonomik durumunun davalı (kocadan) daha iyi olması, davalı (kocayı) tedbir nafakası yükümlüğünden kurtarmaz. Ancak, hükmedilecek nafakanın miktarının tayininde bu husus dikkate alınmak zorundadır.”

Nafaka şahsa sıkı sıkıya bağlı haklardan olduğu için, nafaka alacaklısının ölümü halinde kendiliğinden sona erer. Ancak nafaka alacaklısının mirasçıları tarafından, ölüm tarihine kadar birikmiş ve ödenmemiş olan nafakanın talep edilmesi mümkündür.

Son olarak belirtilmesi gerekir ki hukukumuzda tedbir nakafasının talep edilmesi hakkı her iki tarafa da (hem kadına hem de kocaya) verilmiş bir haktır ve bu anlamda da gerekli koşulların oluşması halinde her iki tarafın da tedbir nakafası ödemesine karar verilecektir.

Tedbir Nafakası Çeşitleri

Tedbir nafakası, nafakanın miktarına karar verildikten sonra ve ödeme yükümlülüğünün getirildiği zamana göre iki ayrı şekilde önümüze çıkmaktadır. Tedbir nafakasını diğer nafaka yöntemlerinden ayıran bir özelliği vardır. En önemli özelliği boşanma davası öncesinde ya da boşanma davası sürerken bir taraf için tedbir nafakasına karar verilebilir.

Tedbir nafakası nedir sorusunun yanıtı için, Büyükçekmece Boşanma Avukat ile iletişime geçebilirsiniz.

0

Related Posts

Yorum Gönder