Tehdit Nedeniyle Boşanma Dilekçesi

Tehdit Nedeniyle Boşanma Dilekçesi

Tehdit nedeniyle boşanma dilekçesi hazırlanması boşanma davası açısından önem teşkil etmektedir. Boşanma davası açılmaya karar verildikten sonra yapılması gereken usuller olmaktadır. Bu usullerden biri de dilekçe yazılmasıdır. Dilekçe, boşanma davası sürecinde sizi yazılı olarak temsil eden bir olgu olacaktır. Yani dilekçede yazılı olanlar sizin yaşadıklarınızı beyan edeceği için önemlidir.

Boşanma dilekçesi hazırlanırken dikkat edilmesi gereken belli başlı kurallar vardır. Bu kurallardan biri yazılacak olan dilekçenin yalın ve gerçeğe dayalı olması unsurudur. Yani yazılacak olan dilekçe özgün ve sade bir dille Kanun’a uygun olarak yazılıp gerçeği yansıtmalıdır. Gerçeğe dayalı beyanların yer almadığı dilekçe sizin için dava sürecinde sorun oluşturur.

Tehdit nedeniyle boşanma dilekçesi içerisinde yer alan bütün iddiaların ispatı da Mahkemeye teslim edilmelidir.

Tehdit Nedir

Tehdit nedir sorusunun yanıtını Kanun Koyucu 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu 106. Maddesinde belirtmiştir. “Bir başkasına, kendisinin veya yakınının hayatına, vücut veya cinsel dokunulmazlığına yönelik bir saldırı gerçekleştireceğinden bahsetmek” olarak diye tanımlanmıştır.

Tehdit, kişilerin sözlü olarak yapabileceği gibi yazılı olarak ya da sosyal medya aracılığı gibi yollarla da yapılabilmektedir.

Tehdit Sebebiyle Boşanma Dilekçesi Nasıl Hazırlanır

Tehdit sebebiyle boşanma dilekçesi nasıl hazırlanır konusu ile ilgili olarak bilgilendirmelere makalemizin bu kısmında yer vereceğiz.

Tehdit nedeni ile boşanma dilekçesi hazırlanırken bilinmesi gereken bir detayda avukat ile dilekçe hazırlanmasıdır. Bu konuda hüküm gereği bir zorunluluk bulunmamaktadır. Kanun’a uygun usulle dilekçenizi kendiniz yazabileceğiniz gibi bu konuda bir avukattan da yardım alabilirsiniz.

Tehdit nedeniyle şikâyet dilekçesi, tehdide maruz kalan kişinin kendisi veya avukatı aracılığıyla ilgili olarak hazırlanıp yetkili birimlere verilebilir. Hazırlanacak olan dilekçede,  şikâyette bulunan kişinin adı ve soyadı, T.C. Kimlik Numarası, adresi ve varsa avukatının adı soyadı yazılmalıdır. Ayrıca, tehdit suçunu işleyen kişilerin kimlik ve adres bilgilerinin bilinmesi halinde dilekçede belirtilmesi gerekmektedir. Tehdit nedeniyle şikâyet dilekçesinde olayın oluş şekli açık ve net bir şekilde anlatılmalı, deliller ve tanıklar belirtilmeli, gereksiz konulardan kaçınılmalıdır.

Tehdit nedeniyle boşanma dilekçesi ve diğer Aile Hukuku davaları hakkında detaylı bilgi almak için iletişim bölümündeki bilgilerden yararlanarak hukuk büromuzla iletişime geçebilirsiniz.

0

Related Posts

Yorum Gönder