Tüketici Hakları

Tüketici Hakları

Tüketici hakları konusuna yer vereceğimiz bu makalede tüketici hukuku nedir ve haklarına aykırı davranışlarda neler yapılmalıdır gibi soruların yanıtlarını vereceğiz.

Seri üretim ve satış unsurlarının kullanılması ile gelişen bu hakları, Avrupa Birliği tarafından asgari düzeyde belirlenmiştir. Standart olan ve ülke ekonomisini korumak ve sağlam ticari hayat oluşturmak için belirlenen kurallar neticesinde tüketicilerin hakları korunur. Günümüzde bu konuda bilinçlenen kişiler, alıcı olan kişilerin hakları için dava yoluna da gitme hakkına sahip olmaktadır.

Ayıplı Mal Satışında Tüketicilerin Hakları

Ayıplı mal satışında tüketicilerin hakları Tüketici Hukuku’nda belirtilmiştir. Belirtilen bu hukuk maddeleri doğrultusunda kişiye ayıplı mal satan tarafın bu konuda telafi yapması gerekmektedir.

Tüketici hukukunda en çok karşılaşılan sorunlardan biride satın alınan malın ya da hizmetin ayıplı olması durumudur. Buna göre; tüketiciye satılan mal taşıması gereken özelliklere sahip değilse; ambalajında, etiketinde, tanıtma ve kullanma kılavuzunda, internette veya reklam ve ilanlarda yer alan özelliklerden bir veya birden fazlasını taşımıyorsa, vaat edilen özellikleri taşımıyorsa bu durumda ayıplı malın varlığından bahsedilebilir.

Malın ayıplı olması durumunda kurallarına göre tüketicinin belli başlı hakları vardır. Bunları birkaç madde halinde sıralayacak olursak;

  • Satılanı geri vermeye hazır olduğunu bildirerek sözleşmeden dönme
  • Satılanı alıkoyup ayıp oranında satış bedelinden indirim isteme
  • Aşırı bir masraf gerektirmediği takdirde, bütün masrafları satıcıya ait olmak üzere satılanın ücretsiz onarılmasını isteme
  • İmkân varsa, satılanın ayıpsız bir misli ile değiştirilmesini isteme haklarına sahiptir.

Alıcıların hakları için belirttiğimiz maddelerden herhangi birini tercih etme özgürlüğü sadece tüketiciye sağlanmış olup, satıcılara böyle bir imkân tanınmamıştır. Tüketicilerin belirtilen maddelerden birini talep etmesi doğrultusunda satıcı bunu yerine getirmekle yükümlü olmaktadır.

Tüketici olan kişilerin hakları Türk Medeni Kanununda en yeni oluşumlardan biridir. Fakat her geçen gün yeni maddeler eklenerek kendi içerisinde bölümlere ayrılan ve gelişmekte olan bir hukuk dalıdır. Günümüzde kişiler yaptıkları alışveriş veya aldıkları hizmet sorunlu yani ayıplı çıktığı zaman hakları konusunda bilinçlenmektedir.

Tüketici hakları ve tüketici hukukuna dair olan davalarınızla ilgili görüşme yapmak isterseniz iletişim bölümündeki bilgilerden faydalanarak hukuk büromuza ulaşım sağlayabilirsiniz.

0

Yorum Gönder