Ticaret Hukuku Davaları Nelerdir

Ticaret Hukuku Davaları Nelerdir

Ticaret hukuku davaları nelerdir sorusunun yanıtını makalemizin içeriğinde bulabilirsiniz. Konu hakkında farklı makale seçenekleri için, internet sayfamızı ziyaret edebilirsiniz. Ticaret davaları kendi içerisinde 3 gruba ayrılmaktadır. Bunlar;

 • Mutlak ticari davalar
 • Nispi ticari davalar
 • Bir ticari işletme ile ilgili olan havale, vedia ve telif gibi haklarla ilgili davalar

Türk Ticaret Kanunu’nun hazırlanmasında modern sistem benimsendiğinden ticaret hukukunun önemli kurumlarının ticari işletme kavramı ile bağlantı kurularak düzenlenmektedir. Ticari işletmenin bu denli önemli olmasından dolayı, TTK’da bu kavramın tanımını ve unsurları ayrıntıları ile belirtilmektedir. Ayrıca belirtmek gerekir ki; Ticaret davaları ile ilgilenen mahkeme, Asliye Ticaret Mahkemesi olmaktadır. Ticaret hukuku davaları nelerdir sorusunun yanıtını vermeye devam ederken, kapsamın içeriğinde yer alan davaları belirterek yazımıza devam edeceğiz.

Asliye Ticaret Mahkemeleri Davaları

Asliye ticaret mahkemeleri davaları hakkında birkaç örnek madde belirtecek olursak;

 • Ticaretten kaynaklı oluşan alacak davaları
 • Çek davaları
 • İflas ve iflasın ertelenmesi davaları
 • Sigorta hukuku davaları
 • İpoteğin fekki ve ihalenin feshi davaları
 • Rekabet yasağına ilişkin davalar
 • Kredi mektubu ve kredi emrini düzenleyen hükümler gereği açılacak davalar
 • Saklama sözleşmeleri gereği açılacak davalar
 • Bankalara ve diğer kredi kuruluşlarına, finansal kurumlara ve ödünç para verme şekli kapsamında olan davalar Asliye Ticaret Mahkemesi tarafından ilerletilen davalardan olmaktadır.

Ticaret hukuku davaları başlıklı makalemize devam ederken, haksız rekabetten dolayı oluşan sorunlara yönelik bilgilendirme yapacağız.

Ticarette Haksız Rekabet

Ticarette haksız rekabet, aldatıcı hareket veya iyi niyet kurallarına aykırı olarak ekonomik rekabetin her türlü kötü niyette kullanılmasıdır. Kanun maddelerinden de anlaşılacağı gibi, rekabet etme bakımından bir yasak söz konusu değildir. Yasaklanan davranış bunun kötü olarak kullanılmasıdır. Böylece haksız rekabet, serbest ekonomik rekabet hakkının kötüye kullanılması ve iyi niyet kurallarına aykırılık esasına dayanmaktadır. Haksız rekabet, TMK madde 2’nin özel bir uygulama hali olmaktadır.

Haksız rekabet hallerinin çoğunda var olan bir husus vardır. Haksız rekabette bulunan kişi çoğu kez başkasının emeğini, ününü, piyasadaki itibarını ve ekonomik gücünü kendi yararına haksız şekilde kullanmak ister.

Ticaret hukuku davaları nelerdir ve neler yapılabilir sorularının yanıtını almak için, Esenyurt Avukat ile görüşebilirsiniz.

Vasiyetname Hazırlanması hakkında bilgi almak için, bir sonraki yayınımızı inceleyebilirsiniz.

0

Yorum Gönder