Ticari Hukuk Davaları Nerede Açılır

Ticari Hukuk Davaları Nerede Açılır

Ticari hukuk davaları nerede açılır ve nelere dikkat edilmesi gerekmektedir? Ticaretten kaynaklı açılan bu davalarda da, diğer davalarda olduğu gibi esas ve usullere dikkat edilmelidir. Dava dilekçesi Kanun hükümlerine uygun olarak, belgelenebilecek gerçekliklerle oluşturulmalıdır. Aksi olan durumlarda dava reddedilebilir ya da hak kaybı yaşanılabilir.

Asliye Ticaret Mahkemesi, ticaretten kaynaklı davalara bakmakla yükümlüdür. Bu sebeple davanızı bu bölümden açmanız gerekmektedir. İş bu mahkemenin görevine giren birkaç madde belirtecek olursak;

  • Ticari işletmelerden kaynaklı oluşan davaların ilerletilmesi
  • Tarafları, ticari işletmesiyle ilgili çekimsiz yargı iş niteliğindeki davalar
  • Tarafların tacir olup olmadığına bakılmaksızın 6102 sayılı TK ticari dava ve çekişmesiz yargı işi olarak kabul ettiği işlerin ilerletilmesi

Ticari hukuk davaları nerede açılır sorusunun yanıtını verdikten sonra, bu davaların kendi içerisindeki ayrımlarla ilgili açıklama yapacağız.

Mutlak Ticari Dava

Bir dava mutlak ticari dava olarak isimlendiriliyorsa, burada tarafların sıfatının veya davanın ticari işletmeyi ilgilendirip ilgilendirmemesinin bir önemi yoktur. Adının mutlak olarak adlandırılmasının nedeni de budur. Bu açıdan mutlak ticari iş kıstasına benzemektedir. Mutlak ticari olan davalar TTK madde 4’te ya da özel kanun hükümleri ile belirlenir.

Kanun koyucu bu davalara, TTK’da düzenlenen hususlarla başlar. TTK’da düzenlenen herhangi bir konudan doğan tüm hukuk davaları mutlak ticari davadır. Taraf sıfatı veya ticari işletme ile ilgili olup olmama önem teşkil etmez.

Ticari hukuk davaları başlıklı makalemizin son kısmında, bu davanın bir diğer kısmını açıklayacağız.

Nispi Ticari Davalar

Nispi ticari davalar, üçüncü ve son kıstas olan davalardır. Kanun maddelerinden yola çıkarak belirtmemiz gerekir ki, “Her iki tarafın da tacir olduğu ve her iki tarafında ticari işletmesini ilgilendiren davalar nispi ticaret davası olur”. Belirtilen şartlar bir sonucu göstermektedir. Yani, her ticari iş, ticari davaya olanak sağlamaz. Bu, ticari davalarla ilgili olarak kritik bir noktadır. Bir işin ticari iş olması, o işten doğan uyuşmazlığın mutlaka ticaret mahkemesinde çözüleceği anlamına gelmemektedir. Bütün bu sebeplerden de anlaşılacağı gibi, böyle olan davalarınızda bir avukattan bilgi desteği almak, hak kaybı yaşamamanız için en uygun sistemdir.

Ticari hukuk davaları nerede açılır ve diğer ticaret davası sorularınız hakkında bilgi almak için, Avcılar Avukat ile görüşebilirsiniz.

Bir sonraki yayınımız olan Yasal Mirasçılık makalemizi inceleyebilirsiniz.

0

Yorum Gönder