Yasal Mirasçılık

Yasal Mirasçılık

Yasal mirasçılık nedir ve bu kapsamda yer alan kişiler kimlerdir? Miras Bırakanın ölümü ile yapılan miras paylaşımı, bazı konularda mirasçılar arasında sorun olmasına sebep olmaktadır. Bundan dolayı da kanun koyucunun belirlemiş olduğu maddeler vardır. Miras paylaşımı da bu kanun maddelerine uygun olarak yapılmalıdır. Mirasın paylaşılması için mirasçılar iki gruba ayrılmaktadır. Bunlar; Yasal mirasçı ve atanmış mirasçılardır.

Yasal mirasçı; miras bırakanın iradesine bağlı olmayan ve miras bırakanın ölümü sonrasında doğrudan kanundan kaynaklanan bir miras hukuku statüsü olmaktadır. BU mirasçılık, miras hukuku madde 495-501 arasında belirtilmiştir. Atanmış mirasçı ise, miras bırakanın özgür iradesi ile mirasının bir kısmını ya da tamamını bıraktığı kişi ya da kişilerdir. Yasal mirasçılık haklarından faydalanabilecek olan kişiler, soy bağı kurulmuş ve zümre sisteminde yer alan kişilerdir.

Mirasta Denkleştirme

Mirasta denkleştirme kavramı, “mirasçılar arasında en uyumlu olan orantıyı sağlamak için geliştirilen sistemdir” diyebiliriz. Denkleştirme kapsamı, birçok kişi tarafından tenkis ile karıştırılmaktadır. Oysaki denkleştirmede mirasçılar arasında daha önceden yaşanmış olan haksız kazanç dengelenmeye çalışılır.

Miras bırakanın, tasarruf oranını aşan kazandırmalarının yasal bir sınıra çekilmesi değil, miras bırakanın kanuni mirasçılardan bazısına diğerleri aleyhine sağlığında yaptığı bazı kazandırmaların terekeye geri verilmesidir. Böylece, söz konusu kazandırmalar terekenin paylaştırılmasında hesaba katılmış olacaktır. Böylece, denkleştirmenin maksadı kanuni mirasçılardan bazısının, miras bırakandan daha önce elde ettiği özel çıkarı ve bu yüzden terekenin azalmış olan değerini dengelemektir.

Yasal mirasçılık başlıklı makalemizin son kısmında ise, denkleştirme ve tenkis kapsamının farklarını belirteceğiz.

Denkleştirme Ve Tenkisin Farkları

Denkleştirme ve tenkisin farkları nelerdir sorusunun yanıtını birkaç madde halinde belirtecek olursak;

  • Denkleştirme de haksız kazancın tümü iade edilirken, tenkis de tasarruf oranının aşılan payı iade edilir
  • Denkleştirme miras bırakan hayatta iken yapılan bir işlemdir, tenkis ise kural olarak miras bırakanın ölümünden sonra istenebilir
  • Denkleştirme yükümlüsü de denkleştirmeyi talep hakkına sahip olanda sadece kanuni mirasçılardır. Tenkis davası, miras bırakanın tasarruf oranını aşan bir kazandırma yaptığı herkese, bu arada mirasçı olmayıp sadece vasiyet alacaklısı olanlara da açılır.

Yasal mirasçılık ve diğer miras hukuku davalarınız hakkında görüşmek için, Bakırköy Avukat ile görüşebilirsiniz.

Bir sonraki yayınımız olan Türk Ceza Kanunu Uygulama Alanı makalemizi inceleyebilirsiniz.

0

Related Posts

Yorum Gönder