TÜKETİCİ AVUKATI

1995 Yılında TBMM’de kabul edilen 4077 sayılı kanun olan “Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun” ekonominin gereklerine ve kamu yararına uygun olarak tüketicinin sağlık ve güvenliği ile ilgili, ekonomik çıkarlarını koruyucu, zararlarını tazmin edici, aydınlatıcı ve eğitici önlemler almaya çevresel tehlikelerden korumaya yönelik girişimleri düzenlemektedir.

Günümüzde Tüketici Hakları konusunda bilinçlenen tüketiciler, tüketici hakları için dava yoluna gidebilmektedir. Avcılar Avukat olarak tüketicilerin bilinçlenmesi ve haklarının doğru şekilde savunulabilmesi için danışanlarımıza bilgi vermekteyiz.

Tüketici hukuku mahkemesi ya da diğer ismi ile tüketici mahkemesi, 4077 sayılı Tüketici Korunması Hakkındaki Kanun çerçevesinde 23. Maddede tanımlanmıştır. Tüketici hukuku mahkemeleri belirtilen bu madde göz önünde bulundurularak kurulmuş ve yürürlüğe girmiştir. Tüketici mahkemelerinin yargı sınırları, Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu tarafından belirlenmektedir.

Avcılar Tüketici Hukuku Avukatı olarak da görev yapan Av. Merve Arı, farklı hukuk dallarına ilişkin birçok davaya dâhil olmuştur ve karşılaştığı hukuki süreçleri başarılı oranlarda sonuçlandırmıştır.

Avcılar Tüketici Hukuku Avukatı

Tüketici olarak satın aldığımız mal ve hizmetin; Ambalajında, etiketinde, tanıtma ve kullanma kılavuzunda belirtilen veya satıcı tarafından vaat edilen, standardında bildirilen nitelik ya da miktarına uygun olmaması durumunda Ayıplı Mal olmaktadır.

Tüketici hakları kapsamında bulunan ayıplı mal 4077 Sayılı Kanun’un 4. Maddesinde açıklanmıştır.

Satın aldığınız malın ayıplı çıkması durumunda tüketici olarak çeşitli haklara sahipsiniz. Kanunda belirtilen bu hakları inceleyecek olursak;

-Bedel iadesini isteme

-Malın ayıpsızı ile değiştirilmesi

-Ayıp bedelinin mal değerinden indirilmesi

-Malın ücretsiz olarak onarılması seçenekler arasındadır.

Avcılar Tüketici Hukuku Avukatı olarak, müvekkillerimize kaliteli, çözüm odaklı ve güvenilir hukuki hizmet vermenin yanı sıra hizmetlerini yürütürken zamanın öneminin bilinciyle tüm işlemlerini mümkün olan en kısa sürede tamamlamayı ilke edinmiş bulunmaktayız.

Avukat

Malın ayıplı olması durumunda kanunda belirtilen seçimlik haklarını kullanmak isteyen tüketici buna ilişkin olarak talebini; satıcıya, malı satan kişi bayi ya da acente ise bu halde talebini satıcı durumundaki bayi ve acenteye yöneltmelidir.

En yeni hukuk dalları arasında yer alan Tüketici hukuku, özellikle son yıllarda bilinçlenen tüketicinin etkisi ile temellerini oluşturmuştur. Tüketici kanunu, kamu yararına uygun olarak tüketicinin sağlığının, güvenliğinin ve ekonomik çıkarlarının korunması temeline dayanır.

Bu yazımızda tüketiciler için kısa bilgiler vermeyi amaçladık. Tüketici olarak zarara uğradığınızı düşündüğünüz her türlü konu için uzman bir avukattan yardım isteyiniz. Avukat olarak Tüketici Hakları konusunda Av. Merve Arı müvekkillerine yardımcı olmaktadır.

0

Yorum Gönder