Vesayeti Gerektiren Durumlar

Vesayeti Gerektiren Durumlar

Vesayeti gerektiren durumlar 4721 sayılı Türk Medeni Kanunu madde 404 ve 410 arasında belirtilmiştir. Bu durumların kendi içerisinde ayrıma uğradıkları bölümleri belirtecek olursak;

 • Küçüklük
 • Kısıtlama
 • Savurganlık, alkol veya uyuşturucu madde bağımlılığı, kötü yaşama tarzı, kötü  yönetim
 • Özgürlüğü bağlayıcı ceza
 • Kendi isteği ile

Vesayet altında olan kişiler için Mahkeme vasi tayin eder. Vasinin en temel görevi, vasisi olduğu kişinin, tüm kişisel ve maddi haklarını korumaktır. Ayrıca hukuki işlemlerinde de vasisi olduğu kişiyi temsil etmekle yükümlüdür.

Vesayet Altına Alma Usulü

Vesayet altına alma usulü, Kanun koyucunun belirlediği düzenleme esas alınarak yapılmalıdır. Makalemizin başında belirttiğimiz vesayeti gerektiren durumlar içerisinde yer alan kişinin, vesayet altında olması için gereken usul vardır. Bunları belirtecek olursak;

İlgilinin dinlenilmesi ve bilirkişi raporu: Kişinin dinlenmeden savurganlığı, alkol veya uyuşturucu madde bağımlılığı, kötü yaşama tarzı, kötü yönetimi ya da isteği sebebiyle kısıtlanma yapılamaz.

Akıl hastalığı vb. olan bir durumu olan kişinin, kısıtlanmasına resmî sağlık kurulu tarafından düzenlenen rapor sonrasında karar verilir. Hâkim, karar vermeden önce, kurul raporunu göz önünde tutarak kısıtlanması istenen kişiyi dinleyebilir.

İlân: Kısıtlama kararı, kesinleşince hemen kısıtlının yerleşim yeri ile nüfusa kayıtlı olduğu yerde ilân olunur. Ayırt etme gücüne sahip olmamanın sonuçlarına ilişkin hükümler saklıdır.

Vasinin İzinsiz Yapamayacakları

Vasinin belli başlı görevleri olduğu gibi yine vasinin izinsiz yapamayacakları olmaktadır. Vesayeti gerektiren durumlar içerisinde yer alan kişilerin vasileri, bu durumlarda Sulh Hukuk Mahkemesinden yetki alabilirler.

 • Taşınmazların alımı, satımı, rehin edilmesi ve bunlar üzerinde başka bir aynî hak kurulması,
 • Olağan yönetim ve işletme ihtiyaçları dışında kalan taşınır veya diğer hak ve değerlerin alımı, satımı, devri ve rehin edilmesi,
 • Olağan yönetim sınırlarını aşan yapı işleri,
 • Ödünç verme ve alma,
 • Kambiyo taahhüdü altına girme,
 • Bir yıl veya daha uzun süreli ürün ve üç yıl veya daha uzun süreli taşınmaz kirası sözleşmeleri yapılması,
 • Vesayet altındaki kişinin bir sanat veya meslekle uğraşması,
 • Acele hâllerde vasinin geçici önlemler alma yetkisi saklı kalmak üzere, dava açma, sulh olma, tahkim ve konkordato (iflas anlaşması) yapılması,
 • Mal rejimi sözleşmeleri, mirasın paylaştırılması ve miras payının devri sözleşmeleri yapılması,
 • Borç ödemeden aciz beyanı,
 • Vesayet altındaki kişi hakkında hayat sigortası yapılması,
 • Çıraklık sözleşmesi yapılması,
 • Vesayet altındaki kişinin bir eğitim, bakım veya sağlık kurumuna yerleştirilmesi,
 • Vesayet altındaki kişinin yerleşim yerinin değiştirilmesi gibi durumlardır.

Vesayeti gerektiren durumlar hakkında bilgi almak için, hukuk büromuzla iletişime geçebilirsiniz.

Zina Sayılan Davranışlar hakkında bilgi almak için, bir sonraki yayınımızı inceleyebilirsiniz.

0

Yorum Gönder