Yıllık İzin Ücreti Davası

Yıllık İzin Ücreti Davası

Yıllık izin ücreti davası açılabilmesi için neler gereklidir sorusunun yanıtını, hukuk büromuz tarafından hazırlanan yazımızın içeriğinde bulabilirsiniz. İşçi, yıllık ücretli izin alacağının kendisine nakit olarak ödenmesini talep edemez. Yıllık izin ücreti, iş sözleşmesinin sonlanması ile muaccel olur; fakat alacağa faiz işletilebilmesi için, ihtar çekilerek işverenin temerrüde düşürülmesi şarttır. İşveren tarafından bu ödeme yapılmazsa, dava açılması hak olur.

İşçinin, yıllık izin hakkından faydalanabilmesi için iş yerindeki 1 yıllık hizmet süresini tamamlaması gerekmektedir. Ayrıca bu hak işçiye sıkı sıkıya bağlı olan bir haktır ve değiştirilemez. İş Kanunu madde 53/f.2’ye göre bu hak işçiyi kendine karşı da korumaktır. Yıllık izin ücret davası hakkında oluşması gereken koşulları anlattıktan sonra, yıllık izne dair bilinmesi gereken bazı detaylardan bahsedeceğiz.

Yıllık İzin Bakımından Çalışılmış Sayılan Durumlar

Yıllık izin bakımından çalışılmış sayılan durumlar hakkından birkaç madde belirtmek gerekirse;

  • İşçinin uğradığı kaza veya tutulduğu hastalıktan dolayı işe gidemediği günler
  • Kadın işçilerin 74. Madde gereğince doğumdan önce ve sonra çalıştırılmadığı günler
  • İşçinin muvazzaf askerlik hizmeti ayrık tutulması koşuluyla herhangi bir kanundan dolayı görevlendirilmek suretiyle işe gidemediği günler
  • Çalışmakta olduğu işyerinde zorlayıcı sebepler yüzünden işin aralıksız bir haftadan çok tatil edilmesi koşulunda
  • Hafta tatili, ulusal bayram, genel tatil günleri
  • Evlilik halinde 3 gün, anne veya babanın, eşin, kardeş veya çocuklarının ölümünde üç güne kadar verilecek izinler yıllık izinden düşürülemez.

Yıllık izin ücreti davası başlıklı yazımızın son kısmında, yıllık iznin kullanılmasından bahsedeceğiz.

Yıllık İzin Kullanılması

Yıllık izin kullanılması, 1 yıllık görev süresini tamamlayan bütün işçilerin hakkı olan bir durumdur. Bu izin hakkı devredilemez, paraya çevrilemez ve yıl içerisinde de kullanılması gerekmektedir. Yıllık izin, işveren tarafından bölünemez. Ancak, 53. Maddede öngörülen izin süreleri, tarafların anlaşması ile bir bölümü on günden aşağı olmamak üzere en çok üçe bölünebilir. Sözü edilen sürelerin sürekli olarak verilmesi gerekir. İş Kanunu 103. Maddesiyle, işçinin yıllık izin hakları daha da güçlü hale getirilmiştir.

Yıllık izin ücreti davası ve diğer iş davaları hakkında detaylı görüşme yapmak için, internet sayfamızda yer alan iletişim bilgilerinden faydalanarak Beylikdüzü İş Avukatı ile görüşebilirsiniz.

Boşanmada Onur Kırıcı Davranış için, bir sonraki yayınımızı inceleyebilirsiniz.

0

Yorum Gönder