Zinanın Geçerlilik Koşulları

Zinanın Geçerlilik Koşulları

Zinanın geçerlilik koşulları yerine gelmemişse, boşanmanın bu sebepten dolayı gerçekleşmesini bekleyemezsiniz. Çünkü boşanma davası açılırken; Davanın sebebi, TMK maddelerine uygun olmalıdır, dava sebebi, gerçeği yansıtmalı, davanın sebebi ispat edilebilmelidir. Aksi olan durumlarda boşanma gerçekleşmez ve dava reddedilir.

Zina nedeniyle boşanma davasının geçerlilik koşulları, Türk Medeni Kanunu madde 161’de yer almaktadır. Bu maddeden yola çıkarak belirtebiliriz ki;

  • Evlilik koşulu
  • Cinsel ilişki koşulu
  • Kusur koşulu

Evlilik koşulundan kasıt, kanunlara göre geçerli olan resmi nikâhla yapılan evliliklerdir. Sadece imam nikâhı ile yapılan evliliklerde, zinanın koşullarından bahsedemeyiz. Çünkü bu tarz olan nikâhlarda, resmi boşanma işlemleri yapılamaz yani zinanın geçerlilik koşulları oluşmaz.

Nişanlı Olunan Dönemde Zina

Nişanlı olunan dönemde zina yapılarak yani aldatma kavramı gerçekleşerek, taraflardan biri diğerini aldatırsa, bu sebeple boşanma davası açılamaz. Çünkü resmi evlilik henüz gerçekleşmemiştir. Fakat eşinin henüz nişanlı oldukları dönemde karşı cinsten biri ile cinsel ilişki kurduğu evlilik birliği içinde öğrenilmişse, diğer koşullarında varlığı halinde evliliğin iptali istenebilir.

Taraflar nişanlı olarak, evlilik birliğini kuracaklarını ilan etmiş olurlar. Fakat bu süreçte yaşanılan olumsuz sebepler neticesinde, evlilik birliğini kurmamak gibi bir seçenekleri de vardır. Eğer ki, bozulan nişan sebebiyle taraflar arasında dava açılmasına sebep olacak bir etken oluştuysa, zaman aşımı süresi aşılmadan, taraflar bu haktan faydalanabilir.

Nişandan ayrıldıktan sonra açılan davaların içerisinde; zinanın geçerlilik koşulları ve diğer etkenlerde yaşanmış olursa kişilerin dava açma hakkı vardır. Fakat taraflar evlilik birliğini kurmadıkları için, bu sebepten açılan dava boşanma davası olamaz.

Yapılan Zinanın Affı Gerçekleşirse Ne Olur?

Yapılan zinanın affı gerçekleşirse ne olur? Bilindiği gibi kanunlarımıza göre, affa uğrayan her şey davanın iptaline sebebiyet vermektedir. Çünkü yapılan af ile birlikte yaşanılan her şey kabullenilmiş olarak kabul edilir. Bunun sonrasında da bu sebeple dava açılması, kanun kurallarına aykırı olmaktadır.

Affın gerçekleşmesi nişanlılık döneminde de yaşanırsa, koşullar aynı şekilde olmaktadır. Yani evlilik süreci başladığı zaman, nişan dönemine yaşanılan zina için evliliğin iptali talep edilemez.

Zinanın geçerlilik koşulları ve diğer aile hukuku davaları hakkında detaylı bilgi edinmek için, hukuk büromuzla iletişime geçerek, danışmanlık randevusu talep edebilirsiniz.

Velayet kararı verilirken dikkat edilecekler hakkında detaylı bilgi edinmek için, bir sonraki yazımızı okuyabilirsiniz.

0

Related Posts

Yorum Gönder