Zina Sebebiyle Boşanma Davası Açma Süresi

Zina Sebebiyle Boşanma Davası Açma Süresi

Zina sebebiyle boşanma davası açma süresi var mıdır yoksa istenildiği zaman bu sebepten dolayı dava açılması mümkün olur mu? Medeni Kanun kapsamına göre, boşanmak için ortada geçerli olan bir sebebin olması gerekmektedir. Türk Medeni Kanunu hükümlerine göre zina, özel ve mutlak boşanma sebeplerinden biri olmaktadır.

Zina sebebiyle boşanma davası isteminin gerçekleşmesi için, Kanun tarafından belirlenen süre içerisinde dava açılmalıdır. Aksi olan durumda, dava hakkı ortadan kalkar. Bu sebeple dava açılabilmesi için zaman aşımı süresi, boşanma sebebinin öğrenilmesinden itibaren 6 ay olmaktadır. Ayrıca her durumda zina eyleminden sonra 5 yıl geçmesiyle birlikte, zina sebebiyle boşanma davası açmanın süresi dolar ve zaman aşımı kuralları gerçekleşmiş olur.

Zinada Evlilik Koşulu Var mı?

Zinada evlilik koşulu var mı? TMK madde 185 hükmüne göre, eşler birbirine sadakatli davranmakla yükümlüdür. Zinanın varlığı için davanın tarafları arasında hukuken kurulmuş bir evlilik ilişkisinin de bulunması gerekir. Bilindiği üzere TMK madde 185 hükmüne göre ancak evlenmeyle eşler arasında evlilik bağı kurulmuş olur.

Eşlerin henüz nişanlı oldukları dönemde karşı cinsten biriyle cinsel ilişki kurduğu evlilik birliği içerisinde öğrenilirse ve diğer koşullarda oluşmuşsa, evliliğin iptali davası açılabilir. Ayrıca eşlerden birisi için gaiplik kararı verilmesi halinde bu dönemde eşin dışında karşı cinsten biriyle cinsel ilişki kurulması zina sebebiyle boşanma davası açılmasına sebep olur.

Zina sebebiyle boşanma davası açmanın süresi başlıklı makalemizin son kısmında, cinsel ilişkinin koşulundan bahsedeceğiz.

Zinada Cinsel İlişki Koşulu

Zinada cinsel ilişki koşulu, mutlak olması gereken bir unsurdur. Zinanın objektif unsuru evli kadının kocasından başka bir erkekle ya da evli erkeğin karısından başka bir kadınla cinsel ilişkide bulunmasıdır.

Zinanın boşanma sebebi olabilmesi için kadın ya da erkeğin başkasıyla bir kere iradi olarak cinsel ilişkide bulunması yeterli olmaktadır. Başka bir anlatımla açıklayacak olursak; Zina sebebiyle boşanma kararı verilebilmesi için birden çok cinsel ilişkinin olması şartı aranmamaktadır. Ayrıca bilinmesi gerekir ki, zina sebebinden dolayı açılan davalarda, davanın ispat yükümlülüğü de davacı tarafa ait olmaktadır.

Zina sebebiyle boşanma davası açma süresi ve boşanma davası ücreti hakkında detaylı görüşme yapmak için, internet sayfamızdaki bilgilerden faydalanarak, hukuk büromuzdan danışmanlık randevusu alabilirsiniz.

Bir sonraki yayınımız olan Zinanın Geçerlilik Koşulları makalemizi inceleyiniz.

6

Related Posts

Yorum Gönder