Akıl Hastalığı Sebebi İle Boşanma

Akıl Hastalığı Sebebi İle Boşanma

Akıl hastalığı sebebi ile boşanma 4721 sayılı Türk Medeni Kanunu m 145 / 2 hükmüne göre, eşlerden birinin evlenme sırasında sürekli bir sebeple ayırt etme gücünden yoksun bulunması durumunda evlenme, mutlan butlanla batıl olmaktadır. Mutlak evlenme engeli olan akıl hastalığı 4721 sayılı Türk Medeni Kanunu 165 m. Hükmüne göre özel bir boşanma sebebidir ve nisbi bir boşanma sebebi olarak da Kanunda yer almaktadır.

Akıl hastalığı sebebi ile boşanma isteminin gerçekleşmesi için bu konunun doktor raporu ile de kanıtlanmış olması gerekmektedir. Ayrıca bu durum için herhangi bir bilirkişi raporu ile yetinilmeden resmi sağlık kurulu raporunun alınması zorunlu olan bir durumdur. Akıl hastalığı evlenmeden sonra başlamış ise diğer koşulları da varsa sadece akıl hastalığı sebebinden dolayı boşanma davası açılabilir.

Akıl hastalığı sebebi ile boşanma başlıklı makalemize bu konuyu detaylandırarak devam edeceğiz.

Akıl Hastalığı Koşulu

Akıl hastalığı koşulu boşanma davası için geçerli bir sebep olmasına rağmen bu konuda yapılması gereken işlemler de bulunmaktadır. Ayrıca akıl hastalığı dışında kalan hiçbir hastalık boşanma için geçerli bir hastalık değildir.

Akıl hastalığı evlenmeden önce de başlamış olabilir. Akıl hastaları, evlenmelerinde tıbbi sakınca bulunmadığını resmi sağlık kurulu raporuyla belgelerse evlenebilmektedir. Evliliğin butlanı aile mahkemesi hâkimi tarafından hüküm altına alınıncaya kadar akıl hastası olan eş iyileşmiş olursa mutlak butlan, nisbi butlana dönüşeceğinden evliliğin feshini hem kadın hem de koca dava edebilir.

Akıl hastalığı sebebi ile boşanma için bir konu daha belirtmemiz gerekirse; akıl hastalığı evlenmeden sonra başlamış ise diğer koşullarda varsa sadece akıl hastalığı sebebiyle boşanma davası açılabilir.

Hastalık Sebebiyle Anlaşmalı Boşanma

Hastalık sebebiyle anlaşmalı boşanma olabilir mi? Bu soruya olumlu şekilde yanıt verememekteyiz. Akıl hastalığı sebebiyle boşanma davasında usulüne uygun şekilde yapılacak bir durum halinde bile anlaşmalı boşanmaya karar verilebilmesine olanak yoktur.

Bilindiği gibi anlaşmalı boşanma davası için eşler 1 yıl evli kalmış olmalı ve iki tarafında bu boşanmayı bütün şartlarla kabul etmesi gerekmektedir. Fakat akıl hastalığı olan bir kişi bu duruma karar veremeyeceği için bu boşanma olamaz.

Hasta Eşten Boşanma

Hasta eşten boşanma konusu özellikle bu sebebe dayanarak yalnızca akıl hastalığı sebebiyle boşanma durumlarında gerçekleşmektedir. Bunun dışında kişinin diğer hastalıkları tedavisi çok güç olsa ya da mümkün olmasa dahi özellikle bu hastalığa dayanarak boşanma davası açılamamaktadır.

Akıl hastalığı sebebi ile boşanma ve diğer boşanma sebepleri hakkında bilgi sahibi olmak için hukuk büromuzla iletişime geçebilirsiniz.

0

Related Posts

Yorum Gönder