Akıl Hastalığında Anlaşmalı Boşanma

Akıl Hastalığında Anlaşmalı Boşanma

Akıl hastalığında anlaşmalı boşanma yapılamaz. Peki, akıl hastalığı sebebiyle açılan boşanma davasının sırasında davalının davanın herhangi bir safhasında davayı kabul etmesi ile taraflar anlaşmalı boşanmayı gerçekleştirebilir mi?

Yukarıda belirttiğimiz sorunun yanıtı “Hayır” olmaktadır. Yani akli ehliyeti olmayan eşle anlaşmalı boşanma davanın hiçbir safhasında yapılamaz. Akıl hastalığından dolayı açılan boşanma davasında usulüne uygun olarak yapılacak ıslah halinde bile anlaşmalı boşanma kararı verilebilmesi olanağı yoktur. Bilindiği üzere evlilik en az 1 yıl sürmüş ise, eşlerin birlikte başvurması ya da bir eşin diğerin eşin davasını kabul etmesi halinde, evlilik birliği temelinden sarsılmış sayılır. Bu halde boşanma kararı verilebilmesi için, hâkimin tarafları bizzat dinleyerek karar vermesi gerekir. Akıl hastalığında boşanma da tam bu sebeplerden dolayı olamaz.

Akıl Hastalığı İle Boşanmada Usul

Akıl hastalığı ile boşanmada usul nasıl olur ve dava nasıl ilerletilir? Bu soruların yanıtını birkaç madde halinde belirtmek gerekirse;

  • Dava akıl hastası olmayan eş tarafından açılabilir
  • Akıl hastalığının, gerekli kurul tarafından verilecek raporla belgelendirilmesi gerekir
  • Aile mahkemesi hâkimi tarafından, dava ve taraf ehliyeti göz önünde bulundurulmalıdır
  • Akıl hastası eş için, vasi ataması yapılmalıdır
  • Hasta eşin avukatı yoksa avukat tayini yapılmalıdır
  • Dava istenilen her zaman açılabilir belirli bir süresi ya da zamanaşımı yoktur
  • Davalı eşten tazminat alınamaz
  • Davalı eşin durumu yeterli ise, yoksun tarafa düşecek davacı taraf nafaka talep edebilir

Akıl hastalığında anlaşmalı boşanma başlıklı makalemize devam ederken, davalının temsil haklarından bahsedeceğiz.

Akıl Hastası Eşin Davadaki Temsili

Akıl hastası eşin davadaki temsili nasıl olur? Boşanma davalarında avukat ile çalışmak zorunlu değildir fakat akıl hastası olan davalı taraf için, dava sürecindeki işlemler daha farklı olmaktadır. Davalının akıl hastası olduğu iddia edildiğinden dava ve taraf ehliyeti kamu düzenine ilişkin olduğu için hâkim bu durumu kendiliğinden göz önünde bulundurarak Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanununun 42. Maddesine göre davalının vesayet altına alınmasının gerekip gerekmediği konusunda vesayet makamına müracaat etmelidir.

Akıl hastalığında anlaşmalı boşanma ve diğer boşanma davası sebepleri hakkında detaylı görüşme yapmak için, internet sayfamızda yer alan iletişim bilgilerinden faydalanarak Beylikdüzü Boşanma Avukatı ile görüşebilirsiniz.

Anlaşmalı Boşanma Avukat Ücreti hakkında bilgi edinmek için, bir sonraki yayınımızı inceleyebilirsiniz.

0

Related Posts

Yorum Gönder