Arabulucu Avukat

Arabulucu Avukat

Arabulucu avukat olarak görev yapan hukuk büromuz, anlaşmazlığı giren tarafların sorunlarını en kısa sürede çözmesine yardımcı olmaktadır. 2008/52 sayılı direktiflerde; Özel Hukuk uyuşmazlıklarının çözümünde yargı dışı usullerin gelişmesi ve uygulanmasının önemi belirtilmiştir. Yargı yolu kadar, yargı dışı uyuşmazlık çözüm yollarında adalete daha rahat erişimi kolaylaştıracağı ifade edilmiştir. Belirtilen bu direktifle, mahkemenin tarafları arabuluculuğa yönlendirdiği veya milli hukuka göre arabuluculuğa başvurmanın zorunlu olduğu davalara uygulanma gerekliliğinden söz edilmiştir.

Arabulucunun uyuşmazlığı çözümde kolaylaştırıcı ve ılımlı bir kişi olarak görünümü bulunmaktadır. Tarafların kendi kendilerine bir çözüm bulmaları için çalışmalar yapmaktadır. Arabuluculuk görüşmelerine hazırlık genel olarak, tarafların ilkesel olarak hazırlık bilgisiyle donanım, beceri, anlaşma aralığı, menfaat beyanının hazırlığı, uyuşmazlığın ana hatlarını belirlemek gibi özenli bir çalışmayı gerektirir. İkinci aşama ise, görüşme aşaması olmaktadır. Arabulucu avukat ile görüşmeye, taraflar ne kadar hazırlıklı gelirse o kadar verimli bir görüşme sağlanır. Arabuluculuğa sunulan tipik bir uyuşmazlıkta karar verilecek en önemli sorun, belli bir miktar üzerinde uzlaşmayı kabul etmek veya dava açmaktır.

Bakırköy Arabulucu Avukat

Bakırköy arabulucu avukat olarak kanun maddelerinden yola çıkarak belirtebiliriz ki; Bireysel ya da toplu iş sözleşmelerine dayanan işçi ya da işveren alacağı ve tazminatı ile işe iade isteğiyle açılan davalarda, arabulucuya başvuru yapılması zorunlu olmaktadır. Bunun yanı sıra, iş kazası ya da meslek hastalığından kaynaklı maddi ve manevi tazminat ve bunlarla ilgili tespit, itiraz veya SGK ‘ya açılan kurum işleminin iptali davaları ve rücu davaları hakkında arabulucuya başvurma şartı aranmamaktadır.

Arabulucuya işçi ya da işveren kendisi başvurabileceği gibi, vekâletname ile vekil yapacakları avukatları da başvuru yapabilmektedir. Bu konu hakkındaki karar kişilere bırakılmıştır. Fakat arabulucu avukat olarak belirtmek isteriz ki, bu tarz görüşmeler öncesi bir avukat ile görüşerek haklarınız hakkında bilgi almanız size avantaj sağlayacaktır. Arabuluculuk başvurusu yapacak olan taraf, karşı tarafın ikametgâhının bulunduğu ya da işin yapıldığı bölgedeki arabuluculuk bürosuna başvuru yapabilir. Hukuk sistemimizde yeni bir oluşum olan bu sistem kişilerin kısa zamanda, sonuca ulaşmasını sağlamaktadır.

Avcılar Arabulucu Avukat

Avcılar arabulucu avukat belirtmeliyiz ki, bu görüşmelerde iki taraf vardır. Bunlar; davacı ve davalı taraftır. Kanun maddelerinde de ifade edildiği gibi işverenden istenebilecek alacaklar; Ücret, fazla çalışma ücreti, yıllık izin ücreti, hafta tatili ücreti,  ulusal bayram ve genel tatil ücreti olmaktadır. İşveren tarafında işçiden talep edilebilecek tazminat ve alacaklar ise; İhbar tazminatı, cezai şart, avansın iadesi ve eğitim giderleri şeklinde olmaktadır.

Görüşmelerde uzlaşmaya varamayan taraflar arabulucu avukat ile görüşmeyi sonlandırarak, dava açılması işlemlerine başlayabilirler. Ayrıca belirtebiliriz ki; Sistemin içerisinde uzlaşma sağlayan taraflar bunu resmi bir protokol şeklinde beyan ederler. Yani uzlaşma sağlayan taraflar için, arabuluculukta yetkili olan kişi anlaşma şartlarını resmi evrak şeklinde hazırlar. Arabuluculuk sisteminde uzlaşmaya varan taraflar belirli zaman sonrası için ödemenin yapılacağına dair kanaat gösteriyorsa, bunu uygulamak zorundadır. Belirlenen tarihte ödeme yapılmazsa ya da diğer yapılacak diye sözleşmeye eklenen madde yerine getirilmezse eğer, karşı taraf dava açma hakkına sahip olur.

Esenyurt Arabulucu Avukat

Esenyurt arabulucu avukat tarafından hazırlanan yazımızın bu kısmında, arabuluculuk bürolarından bahsedeceğiz. Zorunlu arabuluculuk yapılanmasında yetkili arabuluculuk büroları temel kuruluşlardan birisidir. Belirtilen bürolar, sicile kayıtlı arabuluculardan üçüncü madde kapsamında arabuluculuk yapmak isteyenlerin, varsa uzmanlık alanlarını da belirterek, görev yapmak istedikleri yeri de belirtmeliler. Arabulucu avukat olarak belirtmeliyiz ki; Adli yargı ilk derece mahkemesi adalet komisyonlarına göre listeleyecek ve listeleri ilgili Adalet Komisyonlarının Başkanlıklarına bildirecektir. Komisyon Başkanlıkları bu listeleri kendi yargı çevrelerinde bulunan arabuluculuk bürolarına, arabuluculuk bulunmayan yerlerde ise, komisyonlar tarafından arabuluculuk bürosunun görevlerini yerine getirmek üzere görevlendirilecek sulh hukuk yazı işleri müdürlüğüne gönderilecektir.

Arabulucu kural olarak arabuluculuk bürosu tarafından ve komisyon başkanlıklarına bildirilen listeden belirlenir. Fakat işçi ve iş veren listede yer alan herhangi bir arabulucu üzerinde anlaşmışlarsa bu arabulucu görevlendirilecektir. Başka bir anlatımla kanun koyucu uyuşmazlık taraflarını ortak iradesine üstünlük tanımıştır. Gerekçede ifade edildiği üzere bu düşüncenin temelinde, bu yöntemle anlaşmazlığın daha çabuk çözümleneceği düşüncesidir. Yinede kanun koyucu taraflara bir arabulucu üzerinde ille de anlaşmak zorundasınız diye bir etki yapmaz.

Arabulucu avukat ile iletişime geçmek için, internet sayfamızda yer alan iletişim numaralarından faydalanabilirsiniz. Konu hakkında detaylı görüşme yapmak için, hukuk büromuzdan danışmanlık randevusu talep edebilirsiniz.

Evlat Edinme Davaları hakkında bilgi almak için, bir sonraki yayınımıza göz atabilirsiniz.

0

Related Posts

Yorum Gönder