Boşanma Davası Hakkında

Boşanma Davası Hakkında

Boşanma davası hakkında en merak edilen şey boşanma nedir? Boşanma, geçerli yasalarla kurulmuş olan evliliğin karşılıklı ya da tek taraflı olarak sonlandırılma isteğinin kanunda yer alan sebep ve koşullara dayanarak mahkeme kararı ile sonlandırılmasıdır.

Eşler bireysel özgür iradeleri ile oluşturdukları evlilik akdinin içerisinde yaşamaya devam ederken; yaşadıkları çözümsüz olaylar neticesinde kanunda belirtilen hükümlere uygun olarak boşanma davası açabilir ve evliliği boşanma ile sonlandırabilir.

Boşanma davası açılabilmesi için kanun hükümlerine uygun sebepler ve bu sebeplerin ispatları gerekmektedir. Boşanma davasının açılabilmesi için taraflar birlikte karar verebilecekleri gibi, taraflardan biri de dava açma hakkına sahiptir.

Boşanma davası, aile mahkemesine, aile mahkemesinin bulunmadığı yerlerde de asliye hukuk mahkemesine başvurularak açılmaktadır. Boşanma davasının açılması için kanun hükümlerine uygun dilekçe yazılmalı, kanunun belirlemiş olduğu harç ve gider avansı ücreti yatırılmalıdır. Kanuna uygun olarak yazılmayan dilekçeler davanın reddine ve kanunun ön gördüğü hakların yitirilmesine sebep olmaktadır.

Boşanma davasını; ikamet ettiğiniz yerde, karşı tarafın ikamet ettiği yerde ya da birlikte son 6 ay ikamet ettiğiniz yerde açabilirsiniz.

Boşanma Davası Sebepleri Nelerdir?

Boşanma davası açılabilmesi için 4721 sayılı Türk Medeni Kanunu haklı boşanma sebepleri olması gerektiğini hükmetmektedir. Kanun hangi nedenlerin boşanma için geçerli olduğunu belirtmekte ve boşanma nedenlerini mutlak boşanma nedenleri ve nisbi boşanma nedenleri olarak ayırt etmektedir. Boşanmanın gerçekleştirilebilmesi, evlilik birliğinin temelinden sarsılması sonucu olabilir. Yani bireyler ister mutlak boşanma sebepleri ile isterlerse de nisbi boşanma sebepleri ile davayı açmış olsunlar, üzerinde durulan temel husus evlilik birliğinin temelinden sarsılıp sarsılmadığıdır.

Kanuna göre boşanma sebepleri;

*zina,
*hayata kast,
*eşe yapılan kötü veya onur kırıcı davranış,
*suç işleme ve haysiyetsiz hayat sürme,
*terk,
*akıl hastalığı,
*evlilik birliğinin temelinden sarsılması.

Bu sebeplerden terk, zina, hayata kast, eşe yapılan kötü veya onur kırıcı davranış sebeplerinin gerçekleşmesinden dolayı açılan boşanma davalarında, boşanma kararı verilmesi için ayrıca bu sebeplerin evliliğe etkisi araştırılmayacaktır. Bu sebepler mutlak boşanma sebepleri olarak adlandırılmaktadır.

Nisbi boşanma sebepleri olarak nitelendirilen; suç işleme, haysiyetsiz hayat sürme, akıl hastalığı ve evlilik birliğinin temelinden sarsılması nedenleri ile açılan boşanma davalarında bu sebeplerin evlilik üzerindeki etkileri araştırılacaktır.

Boşanma Davası Türleri Nelerdir?

Boşanma davaları 2’ye ayrılmaktadır. Bunlar; anlaşmalı boşanma ve çekişmeli boşanmadır.

Anlaşmalı boşanma davası;

* Taraflar evlilik birliği içerisinde 1 yılı doldurmuş ise,

* Taraflar kanunen gerçekleşecek olan boşanmayı kabul ederse,

* Boşanma hükmünü kabul etmeye hazır olan tarafların mal paylaşımı ve velayet konusunda da uzlaşmış olmaları sonucunda açılan boşanma davası türüdür.

Anlaşmalı boşanma davasında; taraflar şartlarda uzlaşmayı sağladıktan sonra, anlaştıklarına dair anlaşmalı boşanma protokolü hazırlanır ve kanunen hazırlanması gereken diğer evraklarla birlikte dava açılır.

Çekişmeli boşanma davası;

*Taraflar 1 yılı doldurmadan boşanmayı isterse,

*Taraflardan birinin boşanmayı istememesi dahilinde,

*Tarafların mal paylaşımı ve velayet konusunda uzlaşamamaları sonucunda açılan boşanma davası türüdür.

Çekişmeli boşanma davası; anlaşmalı boşanma davasına göre daha uzun zaman sürede sonuçlanmaktadır ve tarafların birbirleri hakkında iddia ettikleri evliliği bitirme sebeplerinin kanıtları da delillendirilerek davalar sonuçlandırılacaktır.

0

Related Posts

Yorum Gönder