Boşanmada Mal Paylaşımı Nasıl Yapılır

Boşanmada mal paylaşımı nasıl yapılır ve bu paylaşım neye göre belirlenir? Mal paylaşımına dair bu ve diğer sorularınızın yanıtı için, hukuk büromuz tarafından hazırlanan bu makaleden faydalanabileceğiniz gibi, internet sayfamızda yer alan diğer makale içeriklerimizden de faydalanabilirsiniz.

Boşanma kararının kesinleşmesiyle birlikte eşlerle ilgili kişisel sonuçlar yanında mali sonuçlarda oluşmaktadır. Maddi sonuçların bir kısmı kendiliğinden oluşurken, bazıları da tarafların talepleri ile oluşur. Eşler arasında edinilmiş mallara katılma rejiminin uygulanması asıldır. Eşler, mal rejimi sözleşmesi ile Türk Medeni Kanununda belirlenen diğer rejimlerden birini de kabul edebilme hakkına sahiptirler.

Boşanma davası açmaya hakkı olan eş, boşanma ya da ayrılık kararı isteyebilir. Ayrılık davası açılınca hâkim, davanın devamı süresince eşlerin mallarının yönetimine ilişkin geçici önlemleri kendiliğinden alır.

Boşanmada Mal Kaçırma

Boşanmada mal paylaşımı nasıl yapılır sorusunun yanı sıra sıklıkla araştırılan bir konuda, mal kaçırma olmaktadır. Boşanma davalarında sıklıkla görülen bir durumda, taraflardan birinin mal kaçırma nedeni ile diğer tarafa yaşatmış olduğu mağduriyettir. Bu durum hakkında alınması gereken birkaç önlem olmaktadır.

Boşanma davasının açılması ile birlikte mal tasfiyesi davası da açılırsa, malların üzerine ihtiyati tedbir koyulur ve bu durumda da taraflar malların satışını veya devredilmesi gibi etkenleri gerçekleştiremezler.

Sıklıkla görülen bir durumda boşanma davası açılmadan bir süre önce malların satışı ya da devredilmesidir. Taraflardan biri boşanmadan bir yıl önce bu şekilde şüpheli bir satış ya da devir işlemi yapmışsa, mahkemeye bu durumun iptali ile ilgili bir başvuru yapılabilir.

Mal rejiminin tasfiyesi davası, boşanma davası ile birlikte açılırsa mal kaçırma olayının da hakkında önlem alınmış olur. Mal rejimi davası açılır fakat boşanma davası kesinleşene kadar bu davanın süreci başlatılmaz. Boşanmanın kesinleşmesi ile birlikte malların paylaşımı davasının süreci başlamış olur.

Anlaşmalı Boşanmada Mal Paylaşımı

Boşanmada mal paylaşımı nasıl yapılır? Bu sorunun yanıtını şimdiye kadar, çekişmeli boşanma davası hakkında incelemiştik, yazımızın bu kısmında da anlaşmalı boşanma davasında mal paylaşımının nasıl yapılması gerektiğinden bahsedeceğiz.

Anlaşmalı boşanma davasının en temel şartlarından biri de, tarafların boşanmanın maddi ve manevi sonuçlarında anlaşma sağlamalarıdır. Bu madde içeriklerinden biri de, malların paylaşılması olmaktadır. Taraflar mal paylaşımında karşılıklı olarak uzlaşma sağlarsa ve bu durumu gerek boşanma protokolünde, gerekse mahkemede açık şekilde belirtirse boşanma gerçekleşebilir. Aksi olan durumlarda yani malların paylaşımında veya herhangi bir başka unsurda taraflar anlaşma sağlayamazsa, anlaşmalı boşanma gerçekleşemez.

Boşanmada Hangi Mallar Paylaşılmaz

Taraflar boşanırken;

  • Evlilik öncesi edinilmiş mallar
  • Emeklilik ikramiyesi
  • Miras payı
  • Üçüncü kişilerden alınan tazminat değerleri vb. olan kişisel mallar paylaşıma dâhil edilemez.

Boşanmada mal paylaşımı nasıl yapılır ve boşanma davasına dair diğer bilmek istedikleriniz için, hukuk büromuzla iletişime geçerek danışmanlık randevusu talep edebilirsiniz.

0

Yorum Gönder