Nafaka Türleri

Nafaka türleri nelerdir? Bu sorunun yanıtını belirtecek olursak; Türk Medeni Hukuku sistemi aile hukukuna göre 3 çeşit nafaka türü olmaktadır. Bunlar; Tedbir nafakası, iştirak nafakası ve yoksulluk nafakasıdır. Her nafaka türü vakıanın türüne göre alınabilmektedir.

Nafaka, mahkemenin onayından sonra alınabilen bir maddi olanaktır. Yoksulluğa düşen ya da yaşanılan vakıa sonrasında maddi kayıp yaşayan kişiler bu haktan faydalanabilir.

Tedbir nafakası; Boşanma davasının başlaması ile alınan geçici bir nafakadır, mahkemenin ilerleyen dönemlerinde bu nafaka türü iştirak nafakasına çevrilir. İştirak nafakası; Boşanma davası süresinde başlayan ve erginliğe kadar devam eden çocuk için verilen nafakadır. Yoksulluk nafakası; Boşanma davasında olabilen bir nafaka türü olabildiği gibi, bunun yanı sıra aile içinde yoksulluğa düşen kişide bu nafaka türünden faydalanabilir.

Nafakanın miktarı ve ödenme şekli, mahkemenin yetkilisi hâkim tarafından belirlenir. Hâkim, bu kararı verirken tarafların maddi olanakları hakkında değerlendirme yapmakla yükümlüdür. Ayrıca belirtmek isteriz ki; Nafaka miktarına süresi içerisinde itiraz edilebileceği gibi, ilerleyen sürede de nafaka miktarının değiştirilmesi için her iki tarafta başvuru yapabilir.

Anlaşmalı Boşanmadan Sonra İştirak Nafakası

Nafaka türleri arasında sıklıkla araştırılan bir konuda iştirak nafakasıdır. İştirak nafakası, çocuğun maddi çıkarlarının gözetilebilmesi için gerekli olduğundan dolayı oldukça hassas ve detay gerektiren bir konudur. Bu nafaka türünün de ödeme koşulları hâkim tarafından belirlenir. Velayet hakkı alamayan ebeveyn, çocuğun özel giderlerine katkıda bulunmak için nafaka ödemekle yükümlü tutulur.

İştirak nafakasının miktarına çekişmeli boşanma davalarında hâkim karar verir. Fakat bu durum anlaşmalı boşanma davalarında daha farklı olur. Anlaşmalı davalarda boşanmanın maddi ve manevi bütün sonuçlarına taraflar ortak şekilde karar vermek zorundadır. Aksi olan durumlarda anlaşmalı boşanma davası gerçekleşemez. Yani taraflar müşterek çocuk için verilecek nafaka miktarı ve bu miktarın yıllık artış vb. diğer etkenlerinde anlaşma sağlayamazlarsa, anlaşmalı boşanma davası olamaz.

Nafaka ödemesi yapmakla yükümlü olan taraf, bu yükümlülüğünü yerine getirmezse hakkında icra işlemleri uygulaması yapılabilir. Ayrıca belirtmek isteriz ki; Nafaka ödemesi yapan tarafın maddi artışında, iştirak nafakasının artışı talep edilebilir. Bunun yanı sıra nafaka ödemesi yapan taraf, maddi yoksunluk yaşarsa veya velayet hakkı bulunan taraf zenginleşirse, bu nedenlere dayanarak mahkemeye başvuru yapılabilir. Yapılan bu başvuru sonrasında nafakasının azaltılması ya da tamamen ortadan kaldırılması talep edilebilir.

İştirak Nafakası Hesaplama

Nafaka türleri hakkında bilgi verdikten sonra, bu nafaka ödemelerinin miktar belirlemeleri hakkında bilgi vereceğiz. Ebeveynler boşanma kararı almış olsa bile, müşterek çocuğun giderleri vb. diğer bakımlarında yükümlülükleri devam etmektedir. Bütün bu olgulara ebeveynler karar verebileceği gibi, anlaşmazlıklar yaşanması dâhilinde hâkimde karar verme yetkisine sahip olmaktadır.

Nafaka miktarının belirlenmesi iki şekilde olmaktadır. Bunlar;

  • Anlaşmalı boşanma davasında nafaka miktarını, taraflar ortak şekilde belirler
  • Çekişmeli boşanma davasında nafaka miktarını, hâkim tarafların maddi ölçütlerini inceler ve bu şekilde karar verir

Çekişmeli boşanma davalarında hâkim, çocuk için ödenen nafaka miktarını belirlerken tamamen çocuğun menfaatleri doğrultusunda karar verir. Çocuğun eğitim giderleri, özel bakımları vb. diğer bütün giderleri göz önünde bulundurularak nafakanın miktarı belirlenir. Bu miktar hesaplamasının yanı sıra, her yıl hangi ölçütlerde bu ödemenin artışa uğrayacağı da belirlenir.

Nafaka türleri ve nafaka haklarınız hakkında detaylı görüşme yapmak için, internet sayfamızda yer alan iletişim bilgilerinden faydalanarak hukuk büromuzla iletişime geçebilir ve danışmanlık randevusu talep edebilirsiniz.

0

Yorum Gönder