Boşanmada Yargılama

Boşanmada Yargılama

Boşanmada yargılama usulü nasıl olur ve bu usul neye göre belirlenir? Türk Medeni Hukuku kapsamına göre, her dava için farklı olarak yetkili ve görevli mahkeme olmaktadır. Şöyle ki; ceza davasının içeriğinde bulunan bir suçun yargılaması ve ilerleme usulü Aile mahkemesinde yapılamaz.

Boşanmada yargılama, 4721 sayılı Türk Medeni Kanununun 184.maddesinde hüküm altına alınan kurallar saklı kalmak üzere, Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanununa tabi tutulmaktadır. TMK madde 184’e göre boşanmada yargılama usulüne dair birkaç madde belirtecek olursak;

 • Hâkim, boşanma veya ayrılık davasının dayandığı olguların varlığına vicdanen kanaat getirmedikçe, bunları ispatlanmış sayamaz.
 • Hâkim, bu olgular hakkında gerek re’sen, gerek istem üzerine taraflara yemin öneremez.
 • Tarafların bu konudaki her türlü ikrarları hâkimi bağlamaz.
 • Hâkim, kanıtları serbestçe takdir eder.
 • Boşanma veya ayrılığın fer’î sonuçlarına ilişkin anlaşmalar, hâkim tarafından onaylanmadıkça geçerli olmaz.
 • Hâkim, taraflardan birinin istemi üzerine duruşmanın gizli yapılmasına karar verebilir.

Boşanmada yargılama usulü başlıklı makalemize devam ederken, boşanma davalarının da dâhil olduğu Aile Mahkemesinin görevleri hakkında bilgi vereceğiz.

Aile Mahkemesinin Görevleri

Aile mahkemesinin görevleri 4787 sayılı kanunun 4. ve 6. maddeleri ile 6284 sayılı Ailenin Korunması Ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun hükümleri ile belirlenmiştir.

 • Şiddet maksadıyla tedbir kararları vermek
 • Boşanma davası,
 • Boşanma protokolünün uygulanmasından kaynaklanan davalar,
 • Evlenmenin butlanı veya iptali davası,
 • Yaş küçüklüğü, gaiplik, kısıtlılık veya bekleme müddeti nedeniyle mahkemenin evlenmeye izin vermesi davası,
 • Boşanma davasıyla birlikte veya boşanmadan sonra açılan maddi ve manevi tazminat davaları,
 • Boşanan kadının eşinin soyadını kullanmasına izin davası,
 • İddet süresinin kaldırılması,
 • Nafaka davaları,
 • Çocuğun velayeti veya velayetin değiştirilmesi davası,
 • Boşanmada mal paylaşımı davası
 • Aile konutu şerhi konulması veya şerhin kaldırılması davası, aile konutu üzerinde sağ kalan eşe intifa hakkı tesisi davası,
 • Aile mallarının korunması davası,
 • Aile soyadının değiştirilmesi davası,
 • Babalık davası, soy bağına itiraz ve iptal davası, soy bağının reddi davası,
 • Evlat edinme ve evlatlık ilişkisinin kaldırılması davası,
 • Nişanın bozulması nedeniyle maddi ve manevi tazminat davası,
 • Terk ihtarı gönderilmesi,
 • Vesayet davası

Boşanmada yargılama usulü ve diğer Aile hukuku davalarınızla ilgili olarak görüşme yapmak için, Esenyurt Boşanma Avukat ile iletişim kurabilirsiniz.

Çekişmeki Boşanma Davası Dilekçesi hakkında bilgi almak için, bir sonraki yayınımıza göz atabilirsiniz.

0

Related Posts

Yorum Gönder