Büyükçekmece Avukat

Büyükçekmece avukat olarak görev yapan hukuk büromuz tarafından düzenlenen bu yazı içeriği, tamamen bilgilendirme amaçlı yazılmıştır. Türk Hukuk Sistemimizle ilgili olarak ilk belirtmemiz gereken kural, her konunun farklı bir hukuk alanı içerisinde yer aldığıdır. Bu sebeple de, dava açılmadan önce hangi hukuk alanında yer aldığı mutlaka bilinmelidir. Aksi olan durumlarda, mahkeme davanın reddine karar verir.

Hukuk büromuz;

 • Aile hukuku
 • İş hukuku
 • Ceza hukuku
 • Miras hukuku
 • Gayrimenkul hukuku
 • Milletlerarası hukuk
 • Fikri Mülkiyet hukuku
 • Arabuluculuk
 • Türk Vatandaşlığı alınması alanlarında dava süreci avukatlığı hizmeti sunmaktadır. Ayrıca belirtmiş olduğumuz konulara dair, ofis ortamında veya online şekilde danışmanlık hizmeti de sunulmaktadır.

Yukarıda belirtmiş olduğumuz her hukuk alanının; Konu içeriği, dava açılma süreci, dava işlemleri, dava sonuçlanma süresi ve diğer bütün alanları farklılık göstermektedir. Kanun koyucunun belirlemiş olduğu bu ölçütlerde, mağdur olduğunu düşünen kişinin dava açma hakkı da oluşur.

Dava açma hakkı olan taraf mahkemede, davacı sıfatında yer alır. Hakkında dava açılan taraf ise, davalı taraftır. Büyükçekmece avukat olarak belirtmek isteriz ki; Mahkeme sürecinde davacı taraf mağduriyetini ve dava açma sebebini ispatlamakla yükümlüdür. Davalı taraf ise, bu durumun gerçekleşmediğini veya diğer etkenlerini ispatlamalıdır.

Büyükçekmece Avukatlar Listesi

Arı hukuk bürosu, Büyükçekmece semtinin yanı sıra İstanbul içi, İstanbul dışı, Yurtdışı davalarında da görev yapma yetkisine sahiptir. Türk Medeni Hukuku kapsamına göre, her dava türü için avukatla çalışma yapılması zorunlu değildir. Fakat avukat, kanunları bilen kişi olduğu için davada hak ve zaman kaybı yaşamanıza engel olur.

Hukuk sistemimizde avukatla çalışma zorunluluğu olan tek hukuk alanı ise, Ceza hukukudur. Ceza hukuku kapsamında yer alan davalarda;

 • Taban cezası en az 5 yıl olan suçlarda
 • Reşit olmayan kişilerin yer aldığı davalarda
 • Akıl sağlığı eksikliği olan kişilerin yer aldığı davalar
 • Diğer etkenlerin olduğu ceza hukuku alanlarında avukatla çalışma zorunluluğu olmaktadır.

Ceza davasının başlaması için ilk olarak, soruşturma evresinin bitirilmesi gerekir. Soruşturma evresinin bitmesinden sonra, Savcının kararı ile kovuşturmaya yer olduğuna karar verilirse, ceza davası süreci başlar. Eğer Savcı kovuşturmaya yer olmadığına karar verirse, dava süreci başlatılmaz.

Büyükçekmece avukat olarak söyleyebiliriz ki; Kovuşturmaya yer yoktur kararı verilmesine rağmen, dava açmak isteyen kişi verilen karara süresi içerisinde itiraz ederek, dosyanın yeniden incelenmesini sağlayabilir. Yapılan inceleme sonrasında verilen karar değiştirilerek, davanın açılması sağlanabilir.

Mimaroba Avukat

Hukuk alnımızda sıklıkla karşılaşılan bir dava konusu da, iş hukuku olmaktadır. İşçi ve işveren arasında gerçekleşen bu dava türünde yaşanılan anlaşmazlıklar sonuçlandırılır. Eski medeni hukuku yasamıza göre, iş hukuku davaları için dava açılması gerekmekteydi. Bu durumda da mahkemelerin yoğunluğu nedeni ile süreç oldukça uzun sürmekteydi.

Yeni medeni hukuka göre, iş hukuku alanında yer alan pek çok konu dava açılmadan arabuluculuk sistemi içerisinde çözüme ulaşmaktadır. Bu sistemde, işçi ve işverene yönelik bir toplantı düzenlenir. Bu toplantı en az 1, en fazla 4 toplantı şeklinde yapılabilir. Taraflar toplantılar sırasında anlaşma sağlayabilirlerse, hazırlanan tutanakla süreç avukat tarafından sonlandırılır. Fakat taraflar, yapılan toplantılarda şartlarda anlaşma sağlayamazlarsa, anlaşmanın olmadığına dair tutanak düzenlenir ve bunun sonrasında iş davası başlatılır.

Arabuluculuk sürecinde yapılan toplantılara kişiler katılım sağlayabileceği gibi, sadece vekil avukatları da bu toplantılara katılım sağlayabilir. Avukatlık yapmaya yetkisi olan her kişi arabuluculuk toplantısı düzenleme yetkisine sahip değildir. Fakat Büyükçekmece avukat, arabuluculuk sürecini yönetme yetkisine sahip avukatlar içerisinde yer alır.

Büyükçekmece Boşanma Avukatı

Boşanma davaları kendi içerisinde üç gruba ayrılmaktadır. Bunlar;

 • Anlaşmalı boşanma davası
 • Çekişmeli boşanma davası
 • Eylemli ayrılık nedeniyle boşanma davası

Belirtmiş olduğumuz bütün boşanma davası türleri, kendi içerisinde farklı kanun maddelerine sahiptir. Bu sebeple de her davanın açılma şekli, davanın sonuçlanma süresi ve bu sırada yapılan bütün işlemleri farklılık göstermektedir.

Boşanma davaları, davanın maddi ve manevi sonuçları da göz önünde bulundurularak dikkat edilmesi gereken süreçlerdir. Çünkü bazı durumlarda verilen kararlara itiraz edilme hakkı olmayacağı gibi, itiraz edilebilir ölçütlerde yer alsa dahi bu süre uzun yıllar devam edebilir. Örneğin; Anlaşmalı boşanma davası yapılırken, velayet ve diğer bütün konular hakkında taraflar anlaşma sağlamak zorundadır. Velayet hakkından burada feragat eden taraf, ilerleyen süreçte bu hakkı almak istediğinde yeniden ve geçerli olan sebeplere dayanarak dava açmak zorundadır.

Beylikdüzü Avukat

Büyükçekmece avukat olarak görev yapan hukuk büromuz, Beylikdüzü avukatlar listesinde de yer almaktadır. Bir önceki başlığımızda da anlattığımız şekilde boşanma davaları oldukça önemlidir. Bu sebeple de, avukatla çalışma zorunluluğu olmamasına rağmen mutlaka avukat görüşü ve desteği alınması gereken bir dava türüdür.

Anlaşmalı boşanma davasının açılabilmesi için; Taraflar bir yıl evli kalmalı, boşanmayı istemeli ve boşanmanın bütün sonuçlarında anlaşma sağlamalıdır. Çekişmeli boşanma davalarında, bu maddeler geçerli değildir. Boşanma davasının çekişmeli olarak açılması için, kanun koyucunun belirlemiş olduğu bir geçerli boşanma sebebinin oluşması yeterlidir. Ayrıca oluşan bu sebebin zamanaşımına ve affa uğramamış olması gerekir.

Eylemli boşanma davası ise, hukuk sistemimizde en az rastlanan boşanma türüdür. Bu dava türünün açılabilmesi için, daha önce açılmış çekişmeli boşanma davasının reddedilmiş olması gerekir. Ayrıca reddedilen dava sürecinin üzerinden üç yıl geçmelidir ve bu sürede taraflar kesinlikle barışmamış olmalıdır.

Büyükçekmece avukat ile iletişime geçmek için, internet sayfamızda yer alan iletişim bilgilerinden faydalanabilirsiniz. Hukuk büromuzla iletişime geçerek, danışmanlık randevusu talep edebilir ve süreç hakkında bilgi alabilirsiniz.

1

Yorum Gönder