Türk Ceza Kanunu Uygulama Alanı

Türk Ceza Kanunu Uygulama Alanı

Türk ceza kanunu uygulama alanı konusunu 3 kısma ayırarak incelemek mümkündür. Bunlar;

  • Zaman bakımından uygulama
  • Yer bakımından uygulama
  • Kişi bakımından uygulama

Zaman bakımından uygulama, ceza muhakemesi devam ederken muhakeme kurallarının değişmesi halinde gündeme gelmektedir. Ceza muhakemesi sürecinde normlarda bir değişiklik olmadıkça, zaman bakımından uygulanma sorunu da söz konusu olmayacak. Yer bakımından uygulanması, bu kuralların, nerede uygulanabileceği konu ile ilgili olmaktadır. Ceza muhakemesi kanunlarının yer yönünden uygulanması bakımından ülkesellik ilkesi geçerli olmaktadır.  Ceza muhakemesinin kişi bakımından uygulaması, kime bu kuralların uygulanabileceği ile alakalı olmaktadır. Burada belirtilen bazı kişiler; Cumhurbaşkanı, milletvekilleri, diplomasi ve konsolosluk temsilcileri ile yabancı askerlerden ibaret olmaktadır.

Türk ceza kanunu uygulama konusu hakkında bilgi verdikten sonra, ceza muhakemesi kapsamında olan makamları açıklayacağız.

Ceza Muhakemesi Makamları

Ceza muhakemesi makamları nelerdir diye belirtmek gerekirse;

  • İddia makamı
  • Savunma makamı
  • Yargılama makamı olarak belirtebiliriz.

Belirtilen bu makamlar birtakım alanlar tarafından temsil edilmektedir. İddia ve savunma makamında yer alanlar o makamı ya toplumsal ya da bireysel olarak işgal edebilecekleri halde, yargılama makamı sadece toplumsal olabilmektedir. Toplumsal iddia makamı olarak Cumhuriyet savcılığı ve yardımcısı sıfatıyla kolluk, istisnai olarak sulh ceza hâkimliği gündeme gelmektedir. Bireysel iddia makamı süjesi ise mağdurudur. Şüpheli ve sanık bireysel, müdafi ise toplumsal savunma makamında yer almaktadırlar.

Türk ceza kanunu uygulama alanı başlıklı makalemizin son kısmında, hâkimin niteliklerinden bahsedeceğiz.

Hâkimin Nitelikleri

Hâkimin nitelikleri nelerdir ve bu kapsamda neler yer almaktadır? Adil karar ve hüküm vermek zorunda olan hâkimin belli niteliklere, sahip olması gerekir. Mesleki bir takım şartlar ve kriterler yanında, hâkimin belli kişisel özellikleri taşıması aranmaktadır.

Mecelle bir hâkimde bulunması gereken bazı özellikler ortaya koymuştur. Buna göre; hâkim, fehim, müstakim, emin, mekin ve metin olmalıdır. Başka bir ifadeyle hâkim; bilge, anlayışlı, dürüst, güvenilir, temkinli ve dayanıklı olmalıdır.

Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu, mahkemelerin bağımsızlığı ve hâkimlik teminatı esaslarına göre kurulur ve görev yapar. Kurulun Başkanı Adalet Bakanıdır. Adalet Bakanlığı Müsteşarı Kurulun tabii üyesidir.

Türk ceza kanunu uygulama alanı ve diğer ceza davaları hakkında detaylı görüşmek için, Beylikdüzü Boşanma Avukatı ile görüşebilirsiniz.

Zümre Sistemi hakkında bilgi sahibi olmak için, bir sonraki yayınımıza göz atabilirsiniz.

0

Related Posts

Yorum Gönder