Evlatlık Ve Altsoyunun Mirasçılığı

Evlatlık Ve Altsoyunun Mirasçılığı

Evlatlık ve altsoyunun mirasçılığı nasıl olmaktadır, evlatlığın mirastan pay alma hakkı var mıdır? Bu ve benzeri sorularınızın yanıtı için, hukuk büromuz tarafından hazırlanan makalelerden faydalanabileceğiniz gibi, avukat ile görüşme yaparak da bilgi edinebilirsiniz.

Kan hısmı olmayıp da zümrenin mirasçı sıralamasında yer alan kişiler, evlatlık ve altsoyu ile sınırlandırılmaktadır. Evlatlık ve bundan dolayı olan altsoyunun mirasçı olması için, evlat edinen kişinin ölümü anında, evlatlık ilişkisinin resmi olarak kurulmuş olması ve aynı şekilde devam ediyor olması gerekir. Eğer ki; evlat edinme işlemleri devam ederken, evlat edinen kişinin ölümü gerçekleşirse, işlemler eksik kalacağı için, resmen geçerli bir evlatlık ilişkisi kurulamamış olur ve bu sebeple de evlatlık ve altsoyunun mirasçılığı geçersiz olur.

Evlatlık Ve Altsoyun Mirasçılık Özellikleri

Evlatlık ve altsoyun mirasçılık özellikleri hakkında makalemizin bu kısmında bilgi edinebilirsiniz. Miras Kanunu 500’de belirtilenlere göre, evlatlık ve altsoyu, evlat edinenin birinci zümre ve saklı paylı mirasçıları olmasına rağmen, hısımlıkları mahkeme kararına dayandığı için, yine de kan hısımı altsoyun mirasçılığına oranla bazı özellikler taşır.

Evlatlık ve altsoyunun zümre dağılımı hakkında birkaç madde belirtmemiz gerekirse;

  • Evlatlığın kendi ailesine yani, kan hısımlığı olan ailesine de mirasçılığı devam eder
  • Evlatlık ve altsoyu, sadece evlat edinene mirasçı olabilirler
  • Evlat edinen ve hısımları, evlatlığa mirasçı olamazlar

Evlatlığın mirasçılığı konusu, Miras Hukuku içerisinde geniş bir yere sahip olmaktadır. Prosedürleri doğru olarak yapılmayan veya eksik bırakılan işlemler, kişilerin hak kaybı yaşamasına da sebep olur.

Evlilik Dışında Doğanın Mirasçılığı

Evlilik dışında doğanın mirasçılığı, birçok konuda kişilerin fikir ayrılığına düşmesine sebep olur. Bunun en başlıca sebebi de kişilerin eksik ve yanlış bilgilerle başkalarını yönlendirmeleridir. Türk Hukuk Sisteminde yer alan miras davaları oldukça karışıktır. Bunun içinde kişilerden değil, avukatlardan bilgi edinmelisiniz.

Miras Kanunu madde 498’den yola çıkarak belirtebiliriz ki; “Evlilik dışında doğan çocuğun baba yönünden mirasçı olabilmesi için, soy bağının kurulmuş olması gerekir. Bu işlem tanıma veya hakim tarafından yapılmalıdır. Bu bağ kurulmuşsa çocuk, evlilik içinde doğmuş gibi mirastan pay alabilir. Aksi olan durumlarda mirastan pay alamaz”.

Evlatlık ve altsoyunun mirasçılığı ve diğer miras davalarınız hakkında danışmanlık veya avukatlık görüşmesi taleplerinizde, hukuk büromuzdan randevu talep edebilirsiniz.

Bir sonraki yayınımız olan Tedbir Nafakasına İtiraz makalemizi inceleyebilirsiniz.

0

Related Posts

Yorum Gönder