İhbar Tazminatı Nedir

İhbar Tazminatı Nedir

İhbar tazminatı nedir ve hangi koşullarda ödenmesi gerekmektedir gibi soruların yanıtını, bilgilendirme amaçlı hazırlanan bu makalemizde bulabilirsiniz.

Tazminat hakları, İş Kanunları içerisinde önemli bir yere sahip olmaktadır. İşçi ve işveren arasında yapılan yanlış uygulama usulleri sonrasında, tazminat hakları oluşmaktadır. Bu durum genel olarak işçi tarafından talep edilse de, bazen de işveren tarafından talep edilmektedir.

İhbar tazminatı nedir sorusunun yanıtı için bir açıklama belirtecek olursak; “ İş Kanunları ölçütlerine göre belirlenen fesih süresine uygun davranmayan kişinin, diğer tarafa ödemesi gereken tazminat hakkıdır” diyebiliriz. İhbar süresi, işçi ve işveren için karşılıklı olarak uygulanması gereken bir durumdur. Aksi durumda, İş Kanunları gereğince dava açılabilir.

İhbar Tazminatı Alma Şartları

İhbar tazminatı nedir sorusunu açıkladıktan sonra, ihbar tazminatı alma şartları hakkında, istediğiniz bilgileri makalemizin bu kısmında bulabilirsiniz.

İhbar tazminatı hak etmek oluşması için gereken olan bazı durumlar vardır. Bilindiği gibi ihbar süresi, iş akdinin feshinin yapılması istendiği durumlarda uygulanmaktadır. Kanun koyucu bunun için belirli ölçütler belirlemiştir. Bunları maddeler halinde belirtecek olursak;

  • İşi altı aydan az sürmüş işçi için, bildirimin diğer tarafa yapılmasından başlayarak iki haftadır
  • İşi altı aydan bir buçuk yıla kadar sürmüş olan işçi için, bildirimin diğer tarafa yapılmasından başlayarak dört haftadır
  • İşi bir buçuk yıldan üç yıla kadar sürmüş olan işçi için, bildirimin diğer tarafa yapılmasından başlayarak altı haftadır
  • İşi üç yıldan fazla sürmüş işçi için, bildirim yapılmasından başlayarak sekiz hafta sonra feshedilmiş sayılır.

İhbar tazminatı nedir başlıklı makalemize devam ederken, bu tazminatı almaya kimlerin hakkı vardır sorusunun yanıtını vereceğiz.

İhbar Tazminatını Kimler Alabilir

İhbar tazminatını kimler alabilir sorusunun yanıtı, genel olarak bir bilinen yanlışı açıklamak için de oldukça faydalı olacaktır. Çünkü toplum içerisinde bu tazminatı sadece habersiz ya da belirlenen süreye uyulmadan işten çıkartılan işçi talep edebilir gibi bir yanılgı vardır. Oysaki ihbar tazminatı, hem işçi hem de işveren tarafından talep edilebilir.

İşveren habersiz ya da süreye uymadan işçinin iş akdini fesih edemeyeceği gibi, aynı durum işçi içinde geçerlidir. Yani işçi, ihbar süresine uymadan işten ayrılırsa, işveren kendisinden tazminat talep edebilir.

İhbar tazminatı nedir ve İş Hukuku davalarıyla ilgili detaylı görüşme yapmak için Büyükçekmece Ceza Avukatı ile iletişime geçebilirsiniz.

Af ne demek sorusunun yanıtı için, bir sonraki yayınımızı inceleyebilirsiniz.

0

Related Posts

Yorum Gönder