İş Kazası Tazminat Alma Şartları

İş Kazası Tazminat Alma Şartları

İş kazası tazminat alma şartları Sosyal Sigortalar Kanununda belirtilmiştir. Yaşanılan kaza, yasada belirtilen maddeler ile uygunluk sağlayabiliyorsa tazminat alma hakkı oluşmaktadır. Fakat yaşanılan her duruma iş kazası sıfatı yüklenip tazminat istenemez. Ayrıca bu usule uygun olan davalar içinde, Kanunen yapılması gereken belli başlı unsurlar olmaktadır. Bunlardan biride usule uygun olarak dava açılmasıdır. Bilindiği gibi, usule uygun açılmayan davalar reddedilir ve zarar uğrayan kişi hak talebini alamaz.

Sosyal Sigortalar Kanununun belirlediği maddeler doğrultusunda, iş kazası tazminat alam şartları hakkında birkaç madde belirtecek olursak;

  • İşçinin işverene ait işyerinde bulunduğu sırada uğradığı her türlü bedensel veya ruhsal zararlar iş kazası sayılır. Bu durumların ispatı dâhilinde, işçi haklarından yararlanarak tazminat talep edebilir.
  • Bir işverene bağlı olarak çalışan işçinin görevi dâhilinde işyeri dışında başka bir yere gönderilmesi sebebiyle asıl olan bir zamanda işçinin yaşayacağı kazalar iş kazası sayılmaktadır. Bu doğrultunun da ispatı dâhilinde iş kazası tazminat alma koşulları oluşmuş olur.
  • İşveren tarafından yürütülmekte olan iş nedeniyle işçi kendi adına ve hesabına bağımsız çalışıyorsa yürütmekte olduğu iş nedeniyle gerçekleşen her türlü olay iş kazası sayılmaktadır.
  • Emziren kadın işçinin, iş prensipleri gereğince çocuğuna süt vermek için ayrılan zamanlarda yaşayacağı kazalar iş kazası sayılacaktır. İşçi böyle bir durumla karşılaştığı zaman iş kazası tazminat alma şartları oluşmuş olur.
  • İşçinin, işverence sağlanan bir taşıtla işin yapıldığı yere gidiş gelişi sırasında meydana gelen her türlü kaza iş kazası sayılmaktadır.

İş Kazası Tazminat Davalarında Yetkili Mahkeme

İş kazası tazminat davalarında yetkili mahkeme önemle bilinmesi gereken bir durum olmaktadır. İş kazalarına bakmakla yetkili iş mahkemeleri 7036 sayılı İş Mahkemeleri Kanunu tarafından belirtilmiştir. Bu konuyu detaylandırmak gerekirse;

  • İş kazası tazminat alma koşulları konusunda genel yetkili mahkeme, davalı gerçek ya da tüzel kişinin davanın açıldığı tarihteki yerleşim yerinin mahkemesi olmaktadır. Davalı taraf birden fazla kişi ise bunlardan birinin yerleşim yerindeki mahkeme de yetkili olmaktadır.
  • İş kazasının ya da uğranılan zararın meydana geldiği yerin iş mahkemesi de, iş kazalarından kaynaklanan maddi ve manevi tazminat davalarına bakmaya yetkili olan mahkemedir.
  • İş kazası nedeniyle maluliyete uğrayan işçinin veya ölüm gerçekleşmişse ölen işçinin davacı yakınlarının yerleşim yeri iş mahkemesi de yetkili olmaktadır.

İş kazası tazminat alma şartları ve iş davaları hakkında detaylı bilgi almak için Avcılar İş Avukatı ile iletişime geçebilirsiniz.

İhbar tazminatı nedir sorusunun yanıtı için, bir sonraki yayınımızı inceleyebilirsiniz.

0

Related Posts

Yorum Gönder