Kısmi İstinaf Dilekçesi

Kısmi istinaf dilekçesi nedir? Yerel mahkemenin vermiş olduğu karara itiraz etmek isteyen taraf, istinaf mahkemesine başvuru yapabilir. İstinaf mahkemesine yapılan başvuru sonrasında dava detayları ve itiraz nedenleri yeniden değerlendirilir. Bu değerlendirme sonrasında istinaf mahkemesi yerel mahkemenin verdiği kararı onaylayabileceği gibi kararın bozulmasına da karar verebilir.

İstinaf mahkemesine başvuru yapılırken konuya uygun şekilde dilekçe düzenlemesi yapılmalıdır. Eğer davanızı ilerleten vekil avukatınız varsa dilekçeyi düzenleyebilir. Fakat vekil avukatla çalışma yapmıyorsanız istinaf başvuru dilekçesini hazırlamak sizin sorumluluğunuzda olur.

İstinaf dilekçesi düzenlenirken tamamen istinaf dilekçesi ya da kısmi istinaf dilekçesi şeklinde düzenleme yapılabilir. Tamamen istinaf dilekçesi, yerel mahkemenin vermiş olduğu bütün kararlara itiraz etmek için düzenlenir. Kısmi istinaf dilekçesi ise, yerel mahkemenin vermiş olduğu bazı kararlara itiraz edilmek için düzenlenir.

Hukuk İstinaf Başvuru Dilekçesi

Hukukta istinaf başvurusu süresi içinde yapıldığı sürece her dava için yapılabilir. Davalı ya da davacı fark etmeksizin her iki tarafta mahkemenin vermiş olduğu karara itiraz edebilir. Fakat burada en önemli etkenler; itiraz süresi ve istinaf dilekçesi olmaktadır.

İstinaf başvurusu için dilekçe düzenlenirken; Mahkemenin verdiği karara hangi nedenlerden dolayı itiraz edildiği açık şekilde belirtilmelidir. Ayrıca istinaf talebinde bulunan taraf itiraz nedenlerini ispatlamakla yükümlü olan taraftır.

İstinaf dilekçesi uygun şekilde hazırlandıktan sonra kararı veren mahkemeye iletilir. Bunun sonrasında dava dosyası bölge adliye mahkemesine gönderilir ve incelemeler başlatılır. Bu süreç oldukça hassas ve dikkatle ilerletilmelidir. Aksi olan durumlarda taraf telafisi mümkün olmayan kayıplar yaşayabilir.

Kısmen Kabul Kısmen Ret İstinaf Dilekçesi

Kısmi istinaf dilekçesi, mahkemenin vermiş olduğu bazı kararların kabulünü beyan ederken bazı kararlarında reddedilmesini talep eder. İstinaf mahkemesine başvuru yapılırken mutlak şekilde istinaf talep şekli belirtilmelidir.

HMK Madde 353/1-b düzenlemesinde, istinaf mahkemesine yapılan kısmen kabul kısmen ret talepleri yer almaktadır. Aynı madde içeriğinin 1-b-1 içeriğinde ise, istinaf mahkemesinin yapılan başvuruyu reddetmesine yer verilmiştir.

Yerel mahkemenin bir üst değerlendirmesi olan istinaf mahkemesi, yerel mahkemenin kararını değerlendirerek verilen hükmün usul ve esaslarının değerlendirmesini yapar. İstinaf mahkemesi verilen kararın usul ve esasa uygun olduğuna karar verirse, yapılan başvurunun reddedilmesine karar verir.

Manevi Tazminat İstinaf Dilekçesi

Kısmi istinaf dilekçesi kadar araştırılan bir konuda manevi tazminat için istinaf başvuru dilekçesidir. Manevi tazminat talebi yapılabilmesi için kanunlarda belirtilen öğelerin oluşması gerekir. Bunları belirtecek olursak;

  • Kişinin yaşam hakkının ya da vücut ihlalinin gerçekleşmesi
  • Şeref, haysiyet, özel hayatın gizliliğinin ihlali durumları
  • Kişilik haklarına aykırı davranışlar
  • Kişinin adının haksız şekilde kullanılması
  • Nişan bozulmasından kaynaklı kişilik haklarına aykırı davranışlar
  • Evlenmenin butlanından dolayı oluşan hakların zedelenmesi
  • Boşanmaya konu olan etkenlerden dolayı zedelenen kişilik haklarının oluşması
  • Diğerleri

Yukarıda belirttiğimiz haklardan dolayı oluşan manevi tazminat hakkını kullanmak isteyen kişi mahkeme yoluna başvuru yapabilir. Mahkemenin vermiş olduğu kararın uygun olmadığına kanaat eden taraf bir üst mahkemeye yani istinaf mahkemesine başvuru yapabilir. Manevi tazminattan kaynaklı yapılan istinaf başvurusu, kısmi istinaf dilekçesi ya da istinaf dilekçesi şeklinde düzenlenerek yapılabilir.

Boşanma İstinaf Dilekçesi

Boşanma davasında yerel mahkemenin vermiş olduğu kararı haksız şekilde gören taraf, bir üst mahkemeye başvuru yapabilir. Yerel mahkemenin vermiş olduğu kararın tebliğinden sonra veya kararın yüz yüze açıklanmasından sonra bu başvuru yapılabilir.

Boşanma davasına bağlı olarak yapılan istinaf başvurusu kesinlikle zamanaşımı süresi içinde yapılmalıdır. Bu konudaki ortalama zamanaşımı genel olarak 2 hafta olmaktadır. Zamanaşımı süresi yerel mahkeme tarafından da taraflara belirtilir.

Zamanaşımı süresi içinde istinaf mahkemesine başvuru yapılmazsa boşanma kesinleşmiş olur. Bu sebeple süresi içinde istinafa başvuru yapılması çok önemlidir. Çünkü kesinleşen kararlar taraflarca kabul edilmiş sayılır.

Kısmi istinaf dilekçesi ve istinaf başvurusu yapılması hakkında detaylı görüşme yapmak için hukuk büromuzla iletişime geçerek danışmanlık randevusu alabilirsiniz. İnternet sayfamızda yer alan iletişim bilgilerinden Avcılar Avukat ile ulaşabilirsiniz.

0

Yorum Gönder