Marka Tescilinde Mutlak Red Nedenleri

Marka Tescilinde Mutlak Red Nedenleri

Marka tescilinde mutlak red nedenleri nelerdir ve buna sebep olan unsurlar neler olmaktadır? Eğer bir markanın sembolünü oluşturan imge ve diğer görüntüler, 6769 sayılı Kanunun 5. Maddesi gerekliliğince düzenlenmezse tescil edilemez. Bu Kanunda yer alan uygulamalar doğrultusunda oluşturulmayan marka görüntülerinin reddedilme şekli ise, mutlak ret olmaktadır.

  • Ayırt edici niteliği olmayan simgeler
  • Aynı türdeki ürünlere daha önce tescil edilmiş simge ve görüntüler
  • Ticaret alanında herkes tarafından kullanılan, bilinen ve diğer tescilli ürünlerden ayırt etme işareti olmayan görüntüler
  • Malın özgün doğal yapısından ortaya çıkan şekiller
  • Malın şeklini ve malın asıl değerini ortaya çıkartan şekiller
  • Dini imgeleri belirten semboller
  • Genel ahlaki kurallara uygun olmayan simgeler
  • Coğrafi işaretlerin yer aldığı sembolleri içeren şekiller, marka tescilinde mutlak red nedenleri arasında yer alan unsurlardan olmaktadır.

Marka Tescilinde Nispi Red Nedenleri

Marka tescilinde nispi red nedenleri ne demektir? Mutlak ret nedenlerinden farklı bir tabir olan nispi nedenler, genel olarak 3. Kişilerin haklarından oluşmaktadır. Bir işaret üzerinde başka bir firmanın ya da şahsın herhangi bir nedene dayanan hakkı varsa eğer, belirlenen işaretin marka tescilinde kullanılmasına onay verilemez.

Nispi red nedenlerinde; Hem 3. Kişilerin hakları, hem de daha önce bir marka için tescil kimliğini oluşturanların hakları korunma altına alınmıştır. 6769 sayılı Kanunun 6. Maddesinde nispi ret nedenlerine yer verilmektedir. Bu Kanun maddesiyle birlikte; Daha önce bir markayı seçmiş olan kişilerin, sonraki marka sahiplerinin marka haklarına sınırlama getirilmektedir. Ayrıca eskiye dayalı olan haklarda, Kanun maddelerince koruma altına alınmaktadır. Kişilerin itiraz haklarını kullanmalarıyla birlikte, gerekli olan işlemler yapılır.

Marka tescilinde mutlak red nedenleri ve nispi red nedenlerini belirttikten sonra, markanın tanımını açıklayarak yazımıza devam edeceğiz.

Marka Nedir?

Marka nedir? Bu sorunun yanıtını ve detaylarını yazımızın içeriğinde bulabileceğiniz gibi, internet sayfamızdaki diğer markaya dair olan yazılarımızdan da farklı bilgilere ulaşabilirsiniz. Marka; Bir işletmenin ürünlerini diğer işletmelerden ayırt eden imgelerdir. Markanızın, diğer markalardan farklı olarak akılda kalması için belli başlı özellikler taşıyan görseller kullanabilirsiniz.

Her markanın bir simgesi vardır. Markanın simgesini oluşturmak için; Görsel, resim, sayı, sembol, ambalaj çizimleri ve diğer ayırt edici teknikleri kullanabilirsiniz. Firma, işletme ve şirketlerin belirlemiş olduğu markaların patentlerini almaları için yapmaları gereken işlemler ve uyum sağlamaları gereken prosedürler olmaktadır. Gerekli olan bu uygulamalar yapıldıktan sonra markanın tescili gerçekleşir. Markanın tescilinin yapılması için mutlak nispi sebepler ve marka tescilinde mutlak red nedenleri kapsamına uyum sağlanması gerekir.

Marka Tescili

Marka tescili ile firma ve işletmelerin markası koruma altına alınmış olur. Marka hakkı için yetkili ve görevli olan mercilere gerekli olan başvurular yapılır. Gerekli olan onay belgelerinin alınması ile birlikte işlemler sonlandırılır ve markanın tescil edilmesi onaylanır.

Firma ve şirketler markalarını tescil ettirerek, ticaret boyutlarını koruma altına alırlar. Çünkü tescil edilen markalar, başka kurum ve kuruluşlar tarafından kullanılamaz. Eğer ki başka firmalar tescil edilen bir simgeyi kullanırlarsa, haklarında cezai işlem uygulaması yapılır. Ayrıca bilinmesi gereken bir durumda şöyle olmaktadır; Firma, işletme, kurum ve kuruluşlar tescil ettirmiş oldukları marka patentlerini 10 yıl kullandıktan sonra, tekrar markalarını tescil ettirmelidir. Kanun gerekliliğince belirlenen 10 yıllık süre dolduktan gerekli olan bu işlemler yapılmazsa eğer, marka haklarında mağduriyet yaşanması kaçınılmaz bir durum olmaktadır.

Marka tescilinde mutlak red nedenleri başlıklı yazımızın son kısmında ise, tescil için yapılması gereken işlemlerden bahsedeceğiz.

Marka Tescil İşlemleri

Marka tescil işlemleri, markasının sahibi olmak isteyen kişilerin yapması gereken bir işlemdir. İşletme ya da kuruluşlar markanın tescili için başvuru yaptığında, eğer başka bir firma ile önemli ölçüde marka benzerliği yoksa işlemler başlatılabilir.

Markasının tescilini almak isteyen firmalar, Türk Patent Enstitüsüne başvuru yapmalıdır. Yapılan başvuru sonrasında geçerli olan resmi işlemler başlatılmış olur. Çeşitli uzman incelemelerinden sonra, Türk Patent Enstitüsü itiraz olup olmaması durumunu değerlendirerek, onaylama sürecini başlatır. TPE tarafından yapılan bu işlemler ne kadar sürer diye soracak olursanız eğer, bu soruya ortalama olarak 10 ay gibi süre diye yanıt verebiliriz.

Marka tescilinde mutlak red nedenleri ve markaya dair olan diğer bütün işlemler hakkında detaylı görüşme yapmak için, hukuk büromuzdan danışmanlık randevusu talep edebilirsiniz.

İstinaf ve temyiz davaları hakkında olan yazımıza ulaşmak için, linki tıklayabilirsiniz.

2

Yorum Gönder