Miras Payları

Miras Payları

Miras payları ne demektir ve bu kapsam içerisinde kimler yer almaktadır? Bu ve benzeri sorularınızın yanıtını, hukuk büromuz tarafından hazırlanan bu makaleden ve sitemizde yer alan diğer makalelerden bulabilirsiniz.

Miras hukukunun kimlerin ne oranda mirasçı olacağına ve mirasçıların tereke üzerindeki hak ve yetkilerine ilişkin hükümlerini takiben olan konusu, mirasa konu terekenin mirasçılar arasında nasıl paylaşılacağı olmaktadır. Unutulmamalıdır ki; paylaşma, sadece birden fazla mirasçının bulunması ve miras ortaklığının oluştuğu hallerde söz konusu olur.

Mirası Paylaşma

Mirası paylaşma türleri kendi içerisinde iki grupta incelenebilir. Yazımızın bu kısmında buna yer vereceğiz.

Terekenin tümünün paylaşılması: Kanunumuzun mirasın paylaşılmasına ilişkin hükümleri, terekenin tümünün paylaşılmasına esas alınmıştır. Miras payları için diyebiliriz ki; Gerçekten de, miras ortaklığına son veren, mirasçıları bu sıfatlarıyla hukuki ilişkiler içine girmekten ve miras hukukuna özgü hükümlere tabi olmaktan kurtarıp herhangi bir hak sahibi haline getiren, terekenin tümüyle paylaşılmasıdır. Terekenin tümünün paylaşılması, yasal ve atanmış mirasçıların tümünün hep birlikte anlaşmaları yoluyla her zaman mümkündür.

Terekenin bir kısmının paylaşılması: MK 676 maddesinden yola çıkarak belirtebiliriz ki; Paylaşma sözleşmesiyle mirasçılar, tereke mallarının tamamı ya da bir kısmı üzerindeki elbirliği mülkiyetinin miras payları oranında paylı mülkiyete dönüştürülmesini de kabul edebilir. Ayrıca bu paylaşım türü de kendi içerisinde iki gruba ayrılır. Bunları belirtecek olursak; “Objektif kısmi paylaştırma ve Sübjektif kısmi paylaştırma” diyebiliriz.

Miras payları paylaşılmasına ilişkin belli başlı bilinmesi gerekenler vardır. Yazımıza devam ederken bunlardan bahsedeceğiz.

Miras Paylaşılması Hakkında Bilinmesi Gerekenler

Miras paylaşılması hakkında bilinmesi gerekenler konusu hakkında birkaç madde belirtecek olursak;

  • Miras paylaşılmasında en temel kural irade özgürlüğü olmaktadır. Yasal miras payları ne olursa olsun, terekedeki her türlü mal, hak ve borcu mirasçıların hepsi anlaşmaya varırsa, istedikleri gibi bölebilirler
  • Eşitlik ilkesi kurallarına uyum sağlanmalıdır. Yani bu kurala göre; mirasçılık sıfatı ne olursa olsun ve miras payı ne kadar az olursa olsun, her mirasçının paylaşmaya aynı hak ve yetkilerle katılması, bir mirasçının rızası olmadan diğerlerinin çoğunlukla kararlaştırdıkları paylaştırmaya uymak zorunda olmasıdır
  • Mirasçılar, mirasla ilgili olan konularda birbirlerine haber vermekle yükümlüdür

Miras payları ve diğer miras davaları hakkında danışmanlık randevusu almak için, Beylikdüzü Miras Avukatı ile iletişime geçebilirsiniz.

Bir sonraki yayınımız olan Kiracı Tahliye Davası Sebepleri makalemizi inceleyebilirsiniz.

0

Related Posts

Yorum Gönder