Mirasın Reddinin Sonuçları

Mirasın Reddinin Sonuçları

Mirasın reddinin sonuçları neler olmaktadır ve mirası mirasçıların bir kısmı reddederse neler olabilir? Bu ve benzeri sorularınızın yanıtını, hukuk büromuz tarafından bilgilendirme amaçlı hazırlanan bu makalemizde bulabilirsiniz. Ayrıca internet sayfamızı ziyaret ederek, konu hakkında yazılan farklı makalelere de ulaşabilirsiniz.

Mirasın reddini tek mirasçı yaparsa, bu mirasçıya ait olan tereke malları kendinden alt soya kalır ve bu şekilde paylaştırılır. Eğer ki, en yakın mirasçıların tamamı mirası reddederse, iflas hükümleri uygulaması yapılır. Bazı durumlarda da miras borca batık olduğu için reddedilir. Bu surumda da mirasçı sıfatını kazanan kişi, mirası reddederek miras bırakandan kalan borcu da reddetmiş olur. Mirasın reddinin sonuçları konusunu hem yasal, hem de atanmış mirasçılar ve vasiyet alacaklıları tarafından incelemek gerekmektedir.

Mirasın Altsoyun Tamamı Tarafından Reddi

Mirasın altsoyun tamamı tarafından reddi durumunda uygulanacak hükme göre, altsoyun miras payının tamamı eşe geçer ve eş tek başına mirasçı olur. Görüldüğü gibi burada da, bir zümrede hiç bir mirasçının bulunmaması halinde mirasın bir sonraki zümreye geçeceğinin bir istisnası bulunmaktadır. Yani altsoyun hepsinin mirası reddetmesi halinde, miras ikinci zümreye geçmemekte bütünü ile eşe kalmaktadır.

MK 613’ün gerekçesinde bu durum şöyle açıklanmaktadır; Dar anlamda aile ve sağ kalan eşin mirasta daha fazla korunması yönündeki çağdaş eğilimlere uygun olarak, birinci zümrede yer alan ölenin altsoyunun tamamının mirası reddetmesi halinde, eşin yararlanması daha faydalı ve mantıklı olacaktır.

Mirasın reddinin sonuçları başlıklı yazımızın son kısmında, vasiyet alacaklarından bahsedeceğiz.

Vasiyet Alacaklılarının Vasiyeti Reddetmesi

Vasiyet alacaklılarının vasiyeti reddetmesi konusu MK 616’da yer almaktadır. Kanun maddesinden yola çıkarak belirtebiliriz ki; Vasiyet alacaklısının vasiyeti reddetmesi halinde, miras bırakanın arzusunun başka türlü olduğu tasarruftan anlaşılmadıkça, bu ret durumundan vasiyet hükümlüsü yararlanır. Yani vasiyetin reddedilmesi halinde, vasiyet borcu sona erer ve vasiyet edilen şey, vasiyet borçlusuna ait olur.

Mirasın reddedilmesi için belirlenen Kanuni süre ise, 3 ay olmaktadır. Bu süre içerisinde geçerli bir sebep olmaksızın herhangi bir işlem yapılmazsa, miras kabul edilmiş sayılmaktadır.

Mirasın reddinin sonuçları ve diğer miras davaları hakkında detaylı görüşme yapmak için, Avcılar Avukat ile iletişime geçerek danışmanlık randevusu talep edebilirsiniz.

Mirasın Reddinde Zamanaşımı hakkında bilgi edinmek için, bir sonraki yayınımıza göz atabilirsiniz.

0

Related Posts

Yorum Gönder