Mirasın Reddinde Zamanaşımı

Mirasın Reddinde Zamanaşımı

Mirasın reddinde zamanaşımı nasıl olmaktadır? Türk Medeni Hukuku kapsamına göre, pek çok davanın zamanaşımı süresi bulunmaktadır. Mirasçıların da, kendilerine kalan mirası reddetmeleri için belli başlı bir süresi olmaktadır. Kanun koyucunun belirlediği süre içerisinde mirasçı olan kişinin, mahkemeye gerekli başvuruyu yapması gerekir. Aksi olan durumda mirası kabul etmiş sayılır.

Miras Kanunları gerekliliğince, mirasın reddinin gerçekleşmesi için, miras bırakanın ölümünden sonra 3 aylık süre içerisinde başvurulması gerekir. Sulh mahkemesine 3 aylık ret süresi içerinde başvuru yapılmazsa, durumun ertelenebilmesi için Kanunen geçerli olan bir sebebin olması gerekmektedir. Bu duruma örnek vermek gerekirse; Mirasçının sürekli hasta olması, yabancı ülkede ikamet etmesi, tereke mallarının dağınık olması gibi durumları belirtebiliriz.

Mirasın reddinde zamanaşımı nasıl olmaktadır sorumuzun yanıtını verdikten sonra, hükmi ret hakkında bilgi vereceğiz.

Hükmi Ret Nedir?

Hükmi ret nedir? Kanun koyucu MK 605/II hükmüne bu konuya açıklık getirmiştir. Kanunda belirtilen hükümden yola çıkarak belirtebiliriz ki; Belli şartların bulunduğu halde, mirasçıların mirası reddetmiş sayılacakları karinesi söz konusudur. Bu şart, miras bırakanın ödemeden aczini açıkça belli ya da resmen saptanmış olmasıdır.

Hükmi ret bir karine olduğundan, reddin gerçekleşmiş sayılması için, mirasçıların ret beyanında bulunmalarına gerek yoktur. Fakat ileride doğacak ihtilafları önlemek için, sulh mahkemesine yinede beyanda bulunulması her zaman fayda sağlayacak bir durumdur.

Mirasın reddinde zamanaşımı başlıklı makalemizin son kısmında, yasal mirasçıların mirası reddetmesinden bahsedeceğiz.

Yasal Mirasçıların Tümünün Mirası Reddetmesi

Yasal mirasçıların tümünün mirası reddetmesi, MK 612/1’e göre sulh mahkemesi tarafından iflas hükümlerine göre tasfiye olunur. Yani miras, redde ki ana kuralın aksine yerini alacak mirasçılara geçmez. En yakın yasal mirasçılardan maksat, miras bırakanın ölümünde ona en yakın planda ve doğrudan mirasçı sıfatını kazanan kişilerdir.

En yakın yasal mirasçıların tümünün mirası reddetmesi sonucu yapılan resmi tasfiyeden kalan bir şey olursa, mirası reddetmemiş gibi mirasçılar arasında paylaştırılır. Görüldüğü gibi, burada da reddedenin miras payının onun yerini alacak mirasçılara geçmesi kuralının bir istisnası vardır.

Mirasın reddinde zamanaşımı ve mirasın reddi kuralları hakkında detaylı görüşme yapmak için, internet sayfamızda yer alan iletişim bilgilerinden faydalanarak, Büyükçekmece Avukat ile iletişime geçiniz.

Aile Mahkemesinin Görevleri hakkında bilgi için, bir sonraki yayınımızı inceleyebilirsiniz.

0

Related Posts

Yorum Gönder