Mirasta Tenkis Davası

Mirasta Tenkis Davası

Mirasta tenkis davası miras bırakanın tasarruf özgürlüğünü aşarak saklı pay sahibi olan mirasçıların, miras hakkına yapmış olduğu haksızlığın giderilmesi ve miras bırakanın yaptığı tasarrufun Kanunun belirlediği sınırlar içerisinde olması için açılan Miras Davası türü olmaktadır. Bu davayı saklı paylı mirasçı ve bazı durumlarda bu mirasçıların borçlandığı kişiler açabilmektedir.

Türk Medeni Kanunu’nda 560. maddede açıklanan tenkis davası hakkı bütün mirasçılara tanınmaktadır. TMK 560. maddeye göre miras bırakmış ya da miras bırakacak olan kişi sağlığında sahip olduğu bütün mal varlığı üzerinden tasarruf sahibi olma hakkına sahiptir. Fakat bu tasarruf hakkına rağmen mirasçıların saklı pay oranları da yasalar çerçevesinde koruma altına alınmıştır. Eğer ki miras bırakacak ya da bırakmış olan kişinin saklı pay oranını aşacak bir şekilde tasarrufta bulunduğu düşünülüyorsa bu durumda mirasçılarının dava açma hakkı saklı olmaktadır.

Mirasta tenkis davası hakkında bilgi verdikten sonra, sürekli bu kavram içerisinde yer alan saklı paylı mirasçılar kimlerdir hakkında bilgi vererek, makalemize devam edeceğiz.

Saklı Pay Sahibi Mirasçı Kimdir

Saklı pay sahibi mirasçı kimdir sorusunun yanıtını; “Miras bırakanın yaptığı tasarruflara karşı miras payları belirli oranlarda korunan mirasçılardır” diyerek verebiliriz. Türk Medeni Kanununda sınırlı olarak sayılan saklı paylı mirasçıları belirtecek olursak;

  • Miras bırakanın altsoyu (Çocukları, evlatlıkları, torunları ve onların çocukları),
  • Miras bırakanın anne-babası,
  • Miras bırakanın eşi diyebiliriz.

Tenkis Davasında Zamanaşımı

Mirasta tenkis davası açma hakkında bilgi verdikten sonra tenkis davasında zamanaşımı hakkında bilgi vererek yazımıza devam edeceğiz. Mirasçıların saklı paylarına el koyulduğunu öğrendiklerinden itibaren bir yıldır. Vasiyetnameler hakkında açılacak davalar ise, vasiyetnamenin açıldığı tarihten ve diğer tasarruflar hakkında mirasın açılmasından itibaren on yıl olmaktadır. Fakat bir tasarrufun iptali diğerini canlandırıyorsa süreler ancak bu iptal kararının kesinleştiği tarihten itibaren işlemeye başlar. Burada bir yıllık süre mirasın açılmasından önce işlemez. Yani mirasçı yapılan tasarrufun saklı payına el koyulduğunu mirasın açılmasından önce öğrense bile süreler işlemez. Aynı şekilde vasiyetnameler açısından da vasiyetname açılmadan bu süre işlemez.

Mirasta tenkis davası ve diğer Miras Hukuku davalarınız için, danışmanlık hizmeti veya avukatlık hizmeti almak isterseniz Beylikdüzü Avukat ile iletişime geçebilirsiniz.

İş sözleşmesinin feshi nedenleri hakkında bilgi almak için, bir sonraki yayınımıza göz atabilirsiniz.

0

Related Posts

Yorum Gönder