Onur Kırıcı Davranış Nedeniyle Boşanma

Onur Kırıcı Davranış Nedeniyle Boşanma

Onur kırıcı davranış nedeniyle boşanma Türk Medeni Kanunu madde 162’de yer almaktadır. Bu madde kapsamından yola çıkarak belirtebiliriz ki; Bu boşanma sebebi hem özel hem de mutlak boşanma sebebidir.

Onur kırıcı davranış yazılı ya da sözlü olarak herhangi bir araçla gerçekleştirilebilir. Davalı tarafından gerçekleştirildiği kanıtlanmış olan cep telefonundan mesaj, mektup, duvara yazma, pankart asma, gazete ilanı vb. araçlarla da onur kırıcı davranış sergilenebilir. Bununla birlikte her hakaret onur kırıcı davranış sayılmamaktadır. Bu durumda Yargıtay’ın kriteri; Namus ve şerefe yönelik özel bir ağırlığı ve niteliği olan, hakarete dair eylemleri onur kırıcı davranış kademesinde değerlendirmektedir. Onur kırıcı davranış nedeniyle boşanma davası isteminde şayet bu unsurların sağlanması halinde dava kabul edilecektir.

Onur Kırıcı Davranışla Boşanmada Kusur

Onur kırıcı davranışla boşanmada kusur kavramını birkaç açıdan bakarak değerlendirecek olursak;

Davalının Kusurlu Olması Gerekir: Onur kırıcı davranışlar kusura dayanan boşanma sebebidir. Akıl hastası veya ayırt etme gücünden yoksun eşe karşı onur kırıcı davranış sebebiyle boşanma davası açılamaz.

Ortak Yaşamın Çekilmezliği Aranmaz: Türk Medeni Kanunu madde 162’ye göre, boşanmayı gerektiren ve onur kırıcı davranış olarak nitelendirilen eylemin veya eylemsizliğin evlilik birliğinin temelinden sarsılması sebebiyle boşanma davasında olduğu gibi ortak yaşamı çekilmez hale getirip getirmemesi sonuca etkili değildir.

Kusur Kıyaslaması Yapılamaz: Onur kırıcı davranış nedeni ile boşanma davalarında, evlilik birliğinin temelinden sarsılması sebebiyle boşanma davalarında olduğu gibi varsa davacının kusurlu davranışlarının dikkate alınması suretiyle kusur kıyaslaması yapılmaz.

Onur Kırıcı Davranışta Af

Onur kırıcı davranışta af olursa davanın seyri açısından ne olur? Onur kırıcı davranışın varlığı halinde onur kırıcı davranışa maruz kalan eş, eşini affedebilir. TMK 162. Maddede belirtildiği üzere affeden tarafın dava hakkı yoktur. Af iradesinin yapılmasında herhangi şekli bir zorunluluk olmadığı gibi af beyanının bizzat diğer eşe yapılmasına da gerek yoktur. Affeden eş, beyanını 3. Kişiye karşı da gerçekleştirebilir.

Onur Kırıcı Davranışa yönelik, Türk Ceza Kanunu anlamında bir kovuşturma veya soruşturma var ise ve hayatına kastedilen eş bu dosyalarda şikâyetinden vazgeçmesi halinde ise; bu vazgeçme af sayılmayacaktır.

Onur kırıcı davranış nedeniyle boşanma hakkında; danışmanlık ve avukatlık hizmeti almak için Esenyurt Avukat ile iletişime geçebilirsiniz.

Bir sonraki yayınımız olan Pek kötü davranış nedeni ile boşanma davası makalemizi inceleyebilirsiniz.

0

Related Posts

Yorum Gönder