Takibi Şikâyete Bağlı Suçlar

Takibi Şikâyete Bağlı Suçlar

Takibi şikâyete bağlı suçlar Ceza Muhakemesi içerisinde oldukça geniş bir yere sahip olmaktadır.  Burada belirtilen suç hakkında, soruşturma ya da kovuşturma yapılabilmesi için suçun mağdurunun veya suçtan zarar gören kişi ya da kişilerin şikâyetçi olması unsurunun arandığı suçlardır.

Hukukumuzda kural olarak suçlar re’sen kovuşturulurlar. Buna karşılık suçların şikâyete bağlı olmaları istisna oluşturmaktadır ve bu nedenle bu istisnanın ilgili suç tiplerinde açıkça gösterilmesi gerekir.

Takibi şikâyete bağlı suç TCK madde 73’de genel hükümler kısmında açıklanmıştır. Bu madde kapsamında soruşturulması ve kovuşturulması şikâyete bağlı olan suç hakkında yetkili kimse altı ay içinde şikâyette bulunmak zorundadır. Eğer suçun mağduru birden fazla ise; bir kişinin süreyi kaçırmış olması, diğerlerinin şikâyet hakkına engel olmaz.

Takibi Şikâyete Bağlı Suç Nelerdir

Takibi şikâyete bağlı suç nelerdir sorusunun yanıtını maddeler halinde belirtecek olursak;

Madde 11: Vatandaş tarafından yurt dışında işlenen suç

Madde 12: Yabancı tarafından yurt dışında işlenen suç

Madde 89: Taksirle yaralama

Madde 102/1: Basit cinsel saldırı

Madde 102/2: Eşe karşı cinsel saldırı

Madde 104/1: Reşit olmayanla cinsel ilişki

Madde 105/1: Basit cinsel taciz

Madde 106: Malvarlığına yönelik zarar bahsiyle tehdit, takibi şikâyete bağlı suç kısmında sıklıkla karşılaşılan bir durumdur.

Madde 116: Konut dokunulmazlığının ihlali

Madde 117: İş ve çalışma hürriyetinin ihlali

Madde 123: Kişilerin huzur ve sükûnunu bozma

Madde 131: Kamu görevlisine karşı görevi dışında hakaret-mirasçıların şikâyet hakkı

Madde 139: Özel hayata ve hayatın gizli alanına karşı suçlar

Madde 144: Hafif hırsızlık

Madde 146: Kullanma hırsızlığı

Madde 151: Mala zarar verme

Madde 155: Güveni kötüye kullanma

Madde 156: Bedelsiz senedi kullanma

Madde 159: Hafif dolandırıcılık (Burada belirtemediğimiz diğer takibi şikâyete bağlı suç hakkında bilgi almak için sitemizdeki diğer makalelerden faydalanabilirsiniz)

Madde 160: Kaybolmuş veya hata sonucu ele geçmiş eşya üzerinde tasarruf

Madde 167: Yakın akrabalar arasında mala karşı işlenen suçlar

Madde 209: Açığa imzanın kötüye kullanılması

Madde 233: Aile hukukundan kaynaklanan yükümlülüğün ihlali

Madde 239: Ticari sır, bankacılık sırrı veya müşteri sırrı niteliğindeki bilgi veya belgelerin açıklanması

Madde 340/2: Yabancı Devlet Başkanına karşı suç

Madde 341: Yabancı Devlet Bayrağına karşı hakaret

Madde 342/2: Yabancı Devlet temsilcilerine hakaret

Takibi şikâyete bağlı suçlar ve diğer ceza davalarınız ile ilgili görüşme yapmak için, Avcılar Avukat ile iletişme geçebilirsiniz.

Onur kırıcı davranış nedeniyle boşanma davası hakkında bilgi edinmek için, bir sonraki yayınımıza göz atabilirsiniz.

0

Related Posts

Yorum Gönder