Ortak Velayet Kapsamı

Ortak velayet kapsamı nedir ve hangi kapsamlarda bu velayet türü geçerlidir. Boşanma davasının başlaması ile birlikte müşterek çocuğun da velayet kararında değişiklik meydana gelir. Evlilik içerisinde velayet hakkı anne ve babaya aitken, boşanma davasının açılmasıyla sadece taraflardan birine velayet hakkı tanınır. Velayet hakkı olmayan tarafla çocuk arasında da kişisel ilişki kurulur. Bu etken sadece çekişmeli boşanma davalarında geçerli olmaktadır. Çünkü çekişmeli boşanma davalarında, taraflar velayet vb. konularda anlaşma sağlayamaz ve bu durumda da karar verme yetkisi hâkime ait olur.

Anlaşmalı boşanma davalarında ise, bu durum tamamen farklı şekilde olmaktadır. Bu dava türünde taraflar, boşanmanın maddi ve manevi bütün sonuçlarında uzlaşma sağlamak zorundadır. Boşanmanın manevi sonuçlarından biri de, velayet hakkı ve çocukla kişisel ilişki kurulmasıdır. Velayet hakkı taraflardan birinde olabileceği gibi, ortak velayet kapsamı geçerliliğinde de karar verilebilir.

Ortak Velayet

Bu terimden de anlaşılacağı üzere, velayetin ortak olması durumunda; Çocuğa dair alınması muhtemel olan bütün kararları anne ve baba ortak şekilde alır. Bu kapsam içeriğinde anne ve babanın maddi ve manevi yükümlülükleri de aynı derecede ortak olmaktadır.

Velayet sadece bir tarafa ait olursa, diğer taraf her ay belirli miktarda çocuk için nafaka ödemesi yapar. Fakat velayetin ortak olması durumunda bu koşul geçerli olamaz.

Velayette Çocuğun Dinlenmesi

Ülkemizin de onaylamış olduğu velayet kararlarından biri, çocuğun dinlenme hakkı olmaktadır. Tabi ki bu etken uygulaması yapılırken, çocuğun yaşı ve diğer özellikleri göz önünde bulundurularak görüşme sağlanır.

Türkiye’nin katıldığı, onaylayarak yürürlüğe konulan 2 Mayıs 2002 tarihli Resmi Gazetede yayınlanan Çocuk Haklarının Kullanılmasına İlişkin Avrupa Sözleşmesinin 3 ve 6. Maddelerine göre; Yeterli idrak gücüne sahip olduğu iç hukuk tarafından kabul edilen çocuğun dinlenmesi gerekir. Ayrıca Birleşmiş Milletler Çocuk Hakları Sözleşmesinin madde 12 hükmüne göre görüşlerini oluşturma yeteneğine sahip çocuğun dinlenmesi gerekir.

Velayette Uzman Görüşü

Ortak velayet kapsamı başlıklı yazımızın bu kısmında, mahkemenin velayet kararı verirken değerlendirdiği uzman görüşünden bahsedeceğiz. Bilindiği üzere aile mahkemesine mahkemece istenen konular hakkında taraflar arasındaki uyuşmazlık nedenlerine ilişkin araştırma ve inceleme yapmak, sonucu bildirmek, istenilen konularda çalışma yapmak vb. mahkemece verilecek diğer görevleri yapmak üzere Adalet Bakanlığınca psikolog, pedagog ve sosyal çalışmacı atanır.

Bu görevlilerin bulunmaması, iş durumlarının müsait olmaması veya görevin bunlar tarafından yapılmasında hukuki ya da fiili herhangi bir engel bulunması, başka bir uzmanlık dalına ihtiyaç duyulması hallerinde, diğer kamu kurum ve kuruluşlarında çalışanlar, serbest meslek icra edenlerden aile mahkemesi hâkimi tarafından yararlanılır.

Ortak velayet kapsamı ve diğer velayet konuları hakkında detaylı görüşme yapmak için, hukuk büromuzla iletişime geçerek danışmanlık randevusu talep edebilirsiniz.

0

Yorum Gönder