Sanık Hakkında Koruma Tedbirleri

Sanık Hakkında Koruma Tedbirleri

Sanık hakkında koruma tedbirleri nasıl alınmaktadır ve TCK maddeleri bu konuda hangi hakları onaylamıştır? Koruma tedbirleri sürekli değil, geçici olan önlemlerdir. Koruma tedbiri ile ulaşılmak istenen amaç gerçekleşinceye kadar devam edebilir. Bu amaçlar gerçekleştikten sonra tedbire devam edilmesi, tedbiri hukuka aykırı hale getirir.

Koruma tedbirleri amaç değil, bir araç olmaktadır. Amaç maddi gerçeğe ulaşmak ve hükmün infazını sağlamaktır. Koruma tedbirleri ise, bu amaçlara ulaşmada birer vasıtadır. Araç oluş, ayrıca bir koruma tedbirinin başka bir koruma tedbirine geçişi gerektirmesi şeklinde de ortaya çıkabilir. Örneğin yakalama gözaltının, yakalama ve gözaltı tutuklamanın, arama ise el koymanın aracı olmaktadır. Sanık hakkında koruma tedbirleri, davanın ilerleme şekli açısından da oldukça önemli olmaktadır.

Koruma Tedbirlerinin Özellikleri

Koruma tedbirlerinin özellikleri, ortak şekilde olabileceği gibi farklılıklar da taşıyabilirler. Davanın ilerlemesi açısından alınan tedbirler hakkında bilgileri yazımızın bu kısmında bulabilirsiniz.

Hükümden önce temel hak ve özgürlüklere müdahale edildiği için, ancak sorunluluk bulunduğunda koruma tedbirlerine başvuru yapılabilir. O anda tedbire başvurulmamasında (gecikmede) bir tehlike yoksa koruma tedbirine başvurmaya da gerek yoktur. Koruma tedbirine başvurulmadığında veya geç başvurulduğunda muhakeme hiç veya gerektiği gibi yapılamaz. Hüküm infaz edilemez hale gelecekse, gecikmede tehlike bulunduğu kabul edilmelidir. Gecikmede tehlike bulunup bulunmadığı ise, her somut olayda olayın özelliklerine ve niteliklerine göre tekdir edilmelidir.

Sanık hakkında koruma tedbirleri konumuzu açıklamaya devam ederken, konu hakkındaki ölçüden bahsedeceğiz.

Koruma Tedbirlerinde Süre Ölçüsü

Koruma tedbirlerinde süre ölçüsü, yaşanılan vakıaya göre değerlendirilmektedir. Koruma tedbirlerine başvurulurken, oranlılık yani ölçülülük ilkesine de uyulması gerekmektedir. Oranlılık, araçla amacın, yöntemle hedefin dengeli olmasıdır. Başka bir deyişle, koruma tedbirine başvurmakla elde edilecek yarar ile, temel hak ve özgürlük kısıtlaması dolayısıyla ortaya çıkacak zarar arasında makul bir ölçü olması gerekir.

Verilmesi beklenen ceza veya güvenlik tedbiri ile ölçülü olmaması halinde tutuklama kararı verilemeyecektir.  Sadece adli para cezasını gerektiren ya da hapis cezasının üst sınırı bir yıldan fazla olmayan suçlarda tutuklama kararı verilemeyeceği, on beş yaşını doldurmamış çocuklar hakkında üst sınırı beş yılı aşmayan hapis cezasını gerektiren fiillerden dolayı tutuklama kararı verilemeyeceği, TCK içeriğinde yer almaktadır.

Sanık hakkında koruma tedbirleri ve diğer ceza davaları hakkında detaylı görüşme yapmak için, Beylikdüzü Ceza Avukatı ile görüşebilirim.

Terk Sayılmayan Durumlar için, bir sonraki yayınımızı inceleyebilirsiniz.

0

Related Posts

Yorum Gönder