Süt İznini Toplu Olarak Kullanmak

Süt İznini Toplu Olarak Kullanmak

Süt iznini toplu olarak kullanmak gibi bir kapsam olabilir mi? İş Kanunları maddelerinde belirtilen bu özellikten fayda sağlayan anneler, çalışmış sektöre göre bu haktan ayrı şekilde faydalanabilmektedir. Buradaki ayrımdan kasıt uygulanan düzenleme arasında kamu sektörü çalışanına ve özel sektörde çalışan anneye verilen süt izni saat aralığıdır. Bakınız: Kadın İşçilerin Süt Hakkı.

Kadın işçiler kendilerine tanına bu haktan kesinlikle faydalanmalı ve işverende bu konuda yapması gereken yükümlülükleri yerine getirmelidir. Günlük olarak belirlenen izinler, haftalık ya da toplu olarak kullanılabilir mi? Kanun kapsamında belirlenen izin süreleri, günlük mesai içerisinde olarak belirtilmiştir. Fakat işveren ve işçi arasında yapılan anlaşma doğrultusunda, süt iznini toplu olarak kullanabilmek işçinin hakkı olabilir, ama işveren bu konuda uyum göstermekle yükümlü değildir yani bu talebi gerçekleştirmek istememe hakkına sahiptir.

Süt İzninden Kimler Faydalanabilir?

Süt izninden kimler faydalanabilir? Toplumumuzda pek bilinmese de yeni baba olan erkeklerin, babalık izin hakları olmaktadır. Fakat erkek işçilerin süt izni gibi bir hakları olmamaktadır.

Kadın işçilerin süt izni haklarından faydalanabilmesi için, ortada geçerli olan bir doğum olması gerekmektedir. Yani, doğum sırasında ya da yasal olarak verilen süt izin hakkı süresinde, bebeğin yaşıyor olması gerekmektedir. Eğer ki annenin doğumu sırasında ya da hemen akabinde bebeği hayatta kalmaz ise, süt izni hakkı otomatik olarak ortadan kalkar.

Süt iznini toplu olarak kullanmak başlıklı makalemizin son kısmında ise, çoklu olan doğumlardaki süt izni hakkından bahsedeceğiz.

Çoklu Doğumda Süt İzni Süresi

Çoklu doğumda süt izni süresi nasıl olmaktadır? Bilindiği gibi doğum yapan annelerin doğum süresi izinlerinde, çoklu gebeliklere oranla farklılık olmaktadır. Yani çoklu yapan kadınların doğum izin süreleri daha uzun olmaktadır. Fakat bu süre süt izin haklarında bu şekilde olmamaktadır.

Doğum sonrası bebeği hayatta olan her çalışan annenin faydalandığı süt izin süresi, işveren tarafından kullandırılır. Fakat doğan bebeğin sayısının birden fazla olması durumunda, Kanunen verilen bu sürede zaman artışı olmamaktadır.

Süt iznini toplu olarak kullanmak ve kadın işçilerin süt hakkı konusunda detaylı bilgi almak için, internet sayfamızda yer alan iletişim bilgilerinden faydalanarak hukuk büromuzla iletişime geçebilirsiniz ve danışmanlık randevusu talep edebilirsiniz.

0

Yorum Gönder