Tedbir Nafakasına İtiraz Süresi

Tedbir nafakasına itiraz süresi, Türk medeni kanunu madde 169 içeriğinde belirtilmiştir. Boşanma davasının başlatılmasıyla birlikte, maddi yoksunluğa üşecek olan eş ve müşterek çocuk içi geçici olarak tedbir nafakasına hükmedilir. Tedbir nafakası geçici bir nafakadır. Çünkü dava sürecinin ilerlemesiyle birlikte müşterek çocuk ve yoksunluğa düşen eş için diğer nafaka türleri belirlenir.

Tedbir nafakası kararı, tarafın mahkemeye bu beyanı iletmesiyle olabileceği gibi mahkemenin re’sen (kendiliğinden) karar vermesiyle de olabilir. Tedbir nafakası kararı, mahkemenin vermiş olduğu ara kararlardan olmaktadır.

Mahkemenin tedbir nafakası ödemesine karar vermesinden sonra, verilen karara veya miktara itiraz etmek isteyen taraf, mahkeme tarafından belirlenen süre içinde itiraz hakkını kullanabilir. Tedbir nafakasına itiraz süresi, bir veya iki haftayla sınırlıdır. Ayrıca ilerleyen sürede tarafların ekonomik durumlarında yaşanılan değişikliğe göre de nafakaya itiraz hakkı kullanılabilir.

Tedbir Nafakası Ödenmezse Ne Olur?

Tedbir nafakası ödemesi, mahkeme tarafından verilen bir karardır. Eğer ödeme yapması gereken taraf, konuyla ilgili olarak itiraz hakkını kullanmazsa ödemeyi yapmakla yükümlü tutulur. Bu durum karşısında ödeme yapılmazsa, yapılmayan nafaka ödemesi için kanuni işlem başlatılabilir.

Aile mahkemesi tarafından belirlenen tedbir nafakası ödenmediği takdirde, ilamsız icra takibi başlatılabilir. İlamsız icra takibi olarak başlatılan işleme de, itiraz hakkı vardır. Buradaki itiraz süresi ise 7 gün olmaktadır.

Tedbir Nafakası

Tedbir nafakasına itiraz süresi ve tedbir nafakası hakkında bilgilendirmelere sadece bu yazımızdan değil, internet sayfamızda yer alan diğer yazılarımızdan da ulaşabilirsiniz.

Tedbir nafakası ve bu nafakanın ödenmesi, kanun maddeleri tarafından korunma altına alınmıştır. Kanun maddelerinin amacı, yoksunluğa düşen eş ve müşterek çocuğun haklarının korunmasıdır. Buna ek olarak da ödeme yapan tarafında maddi koşulları, kanun maddeleri tarafından korunma altına alınmaktadır.

4721 sayılı Türk medeni kanunu madde 169 içeriğine göre “Boşanma ya da ayrılık davası açıldığı zaman hâkim, davanın devamı süresinde gerekli olan eşlerin barınmasına, geçimine, eşlerin mal varlıklarının yönetimine, çocukların bakımı ve korunmasına dair olan geçici önlemleri re’sen alabilir” şeklindedir. Yani çekişmeli boşanma davası sürecinde taraf nafaka talebinde bulunmasa dahi mahkeme nafaka ödemesine karar verebilir.

Tedbir nafakasına itiraz süresi ve nafaka davaları hakkında detaylı bilgi edinmek için, Esenyurt Avukat ile iletişime geçerek danışmanlık randevusu talep edebilirsiniz.

0

Yorum Gönder