Ticaret Hukuku Kavramları

Ticaret Hukuku Kavramları

Ticaret hukuku kavramları içerisinde yer alan, ana temaları hukuk büromuz tarafından bilgilendirme amaçlı hazırlanan bu makalemizde bulabilirsiniz. Ayrıca ticaret hukukuna dair farklı makale seçenekleri için, internet sayfamızı ziyaret edebilirsiniz.

İşletme, sözlükteki ilk anlamıyla “Tarım, sanayi, ticaret, bankacılık vb. iş alanlarında, kar amacıyla bir sermaye yatırılarak kurulan kurum” olmaktadır. Ticaret hukuku alanında işletme denilince ticari işletme ve esnaf işletmesi şeklinde iki temel ayrım ortaya çıkar. Bir işletme ya ticari işletmedir ve onu kısmen dahi olsa kendi adına işleten kişi aynı zamanda da tacir sıfatını kazanır ya da işletme bir esnaf işletmesidir ve onu işleten gerçek kişide esnaf olur ve kural olarak ticaret hukukunun inceleme alanı dışına çıkar. Ticaret hukuku kavramları konumuza devam ederken, ticari işletme hakkında bilgi vermeye devam edeceğiz.

Ticari İşletmeyi Oluşturan Unsurlar

Ticari işletmeyi oluşturan unsurlar, TTK madde 11/II’de belirtilmiştir. Hükümde sayılanlar, aynı zamanda ticari işletmenin ekonomik alt yapısını da ifade etmektedir. Çünkü kanun koyucu ticari işletmeyi ekonomik açıdan bir birim olarak belirlemiştir.

Tesisat, kiracılık hakkı, ticaret unvanı ve diğer adlar, patentler ve markalar, endüstriyel tasarımlar, faydalı modeller gibi bir işletmenin işletilmesi için devamlı bir şekilde tahsis olunan unsurlar, sözleşmede aksine hüküm bulunmadıkça, ticari işletmeye dâhil olur. İşletmenin maddi unsurları; tesisat taşınmazlar, bunların ayrılmaz parça ve teferruatları ile işletme bünyesindeki taşınırlar, depolar, şubeler, bir fabrika veya atölyedeki makineler ham madde olur.

Ticaret hukuku kavramları başlıklı makalemizin son kısmında, şube konusu hakkında bilgi vereceğiz.

Ticari İşletme Şubesi

Ticari işletme şubesi, iç ilişki ve örgütlenmesinde merkeze bağımlı, buna karşılık dış ilişki ve faaliyetlerinde ise bağımsız olan; merkezde farklı bir ticaret unvanı kullanmayan ve onunla aynı uğraşı alanına sahip, merkezle aynı gerçek veya tüzel kişiye ait olan bir birimdir.

Ticari işletmeyi işleten tacir, işletme içinde yürüttüğü faaliyetleri işletmenin dışındaki yerlerde de yaygınlaştırarak sürümü artırmak isteyebilir. Şube kavramı merkez gibi bazı açılardan önem arz etmesine rağmen, bunun unsurları ve tanımının yapılmadığı, mevzuatta dağınık şekilde yer alır bazı durumlarda.

Ticari hukuk kavramları ve ticaret hukuku davaları hakkında detaylı görüşme yapmak için, internet sayfamızda yer alan iletişim bilgilerinden faydalanarak Büyükçekmece Avukat ile iletişime geçebilirsiniz.

Bir sonraki yayınımız olan Zimmet Suçu makalemizi inceleyebilirsiniz.

0

Related Posts

Yorum Gönder