Üçüncü Kişiye Aldatma Tazminatı

Üçüncü kişiye aldatma tazminatı ödemesi için dava açılabilir mi? Evliliğin gerçekleşmesi ile birlikte kişilerin karşılıklı olarak belli başlı yükümlülükleri de oluşur. En temel yükümlülüklerden biri de sadakat olmaktadır. Sadakat ağıyla birlikte kişilerin birbirlerini aldatmamaları gerekir.

Türk Medeni Hukuku kanunlarımıza göre, sadakat yükümlülüğünü yerine getirmeyen taraf hakkında boşanma davası açılabilir. Açılan boşanma davası ile birlikte aldatan taraftan maddi ve manevi taleplerde istenilebilir. Tabii belirlenen bütün bu istekler mahkeme aracılığı ile beyan edilir ve hâkimin de değerlendirmeleri sonucunda alınır.

2018 senesinde kanunlarımızda bir yenilenme olmuştur. Yapılan kanun değişikliğine kadar olan sürede aldatılan eş 3. Kişi olarak tabir edilen (eşinin kendisini aldattığı kişi) taraftan tazminat talep edebilmekteydi. Fakat 2018 yılında olan değişiklik sonrasında 3. kişiden tazminat alma hakkı ortadan kaldırılmıştır.

Boşanmada 3. Kişi Mahkemeye Çağrılır mı?

Üçüncü kişiye aldatma tazminatı kadar araştırılan bir konuda bahsi geçen kişinin mahkemeye çağrılması olmaktadır. TMK yapılan değişiklik sonrasında açık şekilde görülmektedir ki, 3. Kişinin boşanma davasında ya da aldatma etkeninde sorumluluğu kanunen olmamaktadır.

3.kişi olarak nitelendirilen kişi kendi istek ve talebi ile mahkemeye gelebilir. Bu geliş mahkemede şahitlik etmek için olabilir. Eğer 3. Kişinin şahitliği gerçekleşecekse mahkemeye dilekçe eşliğinde bu bildirim yapılmalıdır.

Yukarıda da belirttiğimiz şekilde 3. Kişinin aldatmaya dair bir yükümlülüğü yoktur. Aldatmadaki yükümlülük aldatan eşe ait olmaktadır. Aldatılan eş, delilleri ve şahitleri ile birlikte aldatıldığını kanıtlayarak kanunen oluşan haklarını mahkeme kararıyla alabilir.

Boşanmada Aldatma Delilleri

Üçüncü kişiye aldatma tazminatı davası açılamayacağını belirttikten sonra aldatmanın ispat edilmesi hakkında bilgilendirme yapacağız. Kanunlarımıza göre aldatan eşe boşanma davası açılabilir fakat buradaki en önemli detay aldatmanın ispat edilmesi olmaktadır.

Türk medeni hukukuna göre, davacı taraf ispat etme yükümlülüğü olan taraftır. Davalı taraf ise, bahsi geçen suçlamayı kabul etmiyorsa bu durumun gerçek dışı olduğunu ispat etmelidir. Mahkemeye aldatmanın delilleri niteliğinde sunulabilecek bazı unsurlar şu şekildedir;

Aldatan eş ve 3. Kişinin birlikteliğini onaylayan şekilde unsurların olduğu sonuçlanmış dava kararları

 • Resimler
 • Video görüntüleri
 • Telefon mesajları
 • Sosyal medya hesapları ve görüntüleri
 • Hamilelik testi
 • Otel kayıtları
 • Şahitler
 • Diğerleri

Aldatan Eşe Tazminat

Üçüncü kişiye aldatma tazminatı talebinde bulunulamaz. Tazminat talebi aldatan eşe yönelik olarak yapılır. TMK 174. Maddesi gerekliliğince aldatan eşe yönelik tazminat hakları talep edilebilir. Boşanmayla birlikte maddi yoksunluğa düşecek olan kusursuz ya da az kusurlu taraf tazminat hakkını kullanabilir. Ayrıca bu ayrılıkla birlikte kişilik hakları zedelenen ruhsal yönden etkilenen taraf da tazminat hakkını almak isteyebilir.

Aldatmaya bağlı olarak açılan boşanma davası “zina nedeniyle boşanma davası ya da evlilik birliğinin temelinden sarsılması nedeniyle boşanma davası” başlıkları altında açılabilir. Zina, bir defa bile gerçekleşmiş olsa bu sebeple dava açılabilir. Eğer zina defalarca gerçekleşmişse ve diğer etkenler olmuşsa “haysiyetsiz hayat sürme nedeniyle boşanma davası açılabilir.

Aldatan eşten talep edilen tazminat miktarı mahkeme tarafından belirlenir. Aldatılan eş dava dilekçesinde talep ettiği miktarı yazar fakat mahkeme bütün unsurları inceler ve bu doğrultuda tazminat miktarına karar verir.

Boşanmada Aldatma Tazminatı

Üçüncü kişiye aldatma tazminatı başlıklı yazımızın bu kısmında aldatma tazminatı ve koşullarından bahsedeceğiz. Aldatılan taraf az kusurlu ya da kusursuz taraf ise kanunen belli başlı hakları oluşur. Bunlardan biride tazminat hakkıdır.

Mahkemeye aldatıldığını kanıtlayan taraf, aldatan taraftan maddi tazminat alabilir. Mahkeme tazminat miktarını belirlerken bazı koşulları da göz önünde bulundurur. Bunlara örnek verecek olursak;

 • Tarafların kusur oranları
 • Tarafların maddi gelir ve gider düzeyleri
 • Yaşanılan vakıalar
 • Tarafların bakmakla yükümlü olduğu kişiler
 • Diğer unsurlar

Üçüncü kişiye aldatma tazminatı ve boşanma davasında tazminat hakları hakkında detaylı görüşme yapmak için, Beylikdüzü Avukatları ile iletişime geçerek danışmanlık randevusu talep edebilirsiniz.

16

Yorumlar (1)

Zina sebebiyle 3. Şahsa hiçbir şekilde manevi tazminat açılması mümkün değilmidir. Hamilelik bile söz konusu olmuşsa bu kadar ileriye giden bir birliktelik ve 3. Şahıs evli olduğunu yeni adamın karısımdan yeni bebeği olduğunu bile bile evli kadını ruhsal açıdan çöküntüye uğratmış olması tamamen yanına karmı kalıyo yani

Yorum Gönder