Velayetin Kaldırılması Davası

Velayetin Kaldırılması Davası

Velayetin kaldırılması davası Aile hukuku davaları arasında yer alan bir dava olmaktadır. Bu davanın sonuçları oldukça önemli sonuçlar doğuracağı için, davanın açılması ve ilerletilmesi çok dikkatli olarak sürdürülmelidir.

Velayet; reşit olmayan çocuk için geçerli olan bir durumdur. Kanun önünde reşitliğe ulaşmayan çocuğun velayet hakkı anne ve babaya aittir. Bu durum bazı koşullarda değişiklik gösterir. Örneklerle tanımlamak gerekirse;

 • Boşanma davasında velayet hakkı; hâkim tarafından, anne veya babaya verilir
 • Evlilik dışı doğan çocuğun velayet hakkı anneye aittir
 • Anne ya da babadan birinin ölmesi durumunda, velayet hayatta kalan tarafındır

Velayetin kaldırılması davası ise; 3. Kişiler tarafından açılan bir dava türüdür. Anne ya da baba veya her ikisi de çocuğa uygun olmayan şekilde davranışlar sergiliyorlarsa, bunu bilen kişiler Mahkemeye başvurabilir.

Velayetin Kaldırılması Şartları

Velayetin kaldırılması şartları konusunda karar yetkisi, hâkimin olmaktadır. Çocuğun korunmasına ilişkin diğer önlemlerden sonuç alınamaz ya da bu önlemlerin yetersiz olacağı daha önceden anlaşılırsa, hâkim aşağıda belirteceğimiz durumlarda velayetin kaldırılmasına karar verir. Bunlar;

 • Anne ve babanın; deneyimsizliği, hastalığı, başka bir yerde bulunması veya benzeri sebeplerden biriyle velayet görevini gereği gibi yerine getirememesi.
 • Anne ve babanın; çocuğa yeterli ilgiyi göstermemesi veya ona karşı yükümlülüklerini ağır biçimde aksatması.
 • Velayet; anne ve babanın her ikisinden kaldırılırsa çocuğa bir vasi atanır.

Kararda aksi belirtilmedikçe, velayetin kaldırılması mevcut ve doğacak bütün çocukları kapsar.

Velayetin kaldırılması davası başlıklı makalemizin son kısmında velayetin kaldırılma unsurları hakkına bilgi vereceğiz.

Velayetin Kaldırılması Unsurlar

Velayetin kaldırılması unsurlar gerektiren bir durumdur. Sebepsiz yere böyle bir istemde hiç kimse bulunamaz. Bu unsurlara birkaç madde belirtecek olursak;

 • Anne ve babanın hasta ya da engelli olması
 • Anne ve babanın kısıtlanması
 • Velayet hak ve görevinin ağır şekilde kötüye kullanılması
 • Velayet görevlerinin sürekli olarak aksatılması
 • Anne ve babanın bazı suçlarından mahkûmiyeti
 • Çocuğa şiddet uygulanması
 • Çocuğa cinsel istismar uygulanması
 • Çocuğun suça teşvik edilmesi ve suç işlemeye zorlanması gibi çocuğun şahsi çıkarlarını olumsuzluğa sürükleyecek bütün etkenler velayetin kaldırılması için sebep oluşturur.

Velayetin kaldırılması davası ve velayet hakkındaki davalarınız için Esenyurt Avukat ile iletişime geçebilirsiniz.

Miras davası nedir sorusunun yanıtı için, bir sonraki yayınımızı inceleyebilirsiniz.

0

Related Posts

Yorum Gönder