Boşanma Davasında Yetkili Mahkeme

Boşanma Davasında Yetkili Mahkeme

Boşanma davasında yetkili mahkeme ve görevli mahkeme neresidir vb. sorularınızın yanıtını bu makalemizde bulabilirsiniz.

Evlilik birliğini sona erdiren koşullardan biri olan boşanma, Türk Medeni Kanunumuzun 161 ile 166. Maddeleri arasında düzenlenmiştir. Boşanma, eşler hayatta iken, Kanunda belirlenen bir sebebe dayanarak, eşlerden birinin ya da ikisinin açacağı dava sonucunda evlilik birliğine hâkim kararı ile son verilmesidir. Medeni Kanunun Aile Hukuku kitabının birinci kısmında, Boşanma konusu hakkında bilgiler ve Kanunun öngördüğü maddeler yer verilmektedir.

4721 sayılı Türk Medeni Kanunu’nun 167. Maddesi uyarınca “Boşanma davasında yetkili olan mahkeme, eşlerden birinin yerleşim yeri veya davadan önce son defa altı aydan beri birlikte oturdukları yer mahkemesidir” diye tanımlanmaktadır.

Boşanma Davasında Görevli Mahkeme

Boşanma davasında görevli mahkeme neresi olmaktadır? Bu sorunun yanıtını Kanun koyucunun belirlediği ölçütler doğrultusunda, makalemizin bu kısmında açıklayacağız.

Boşanma davalarında görevli mahkeme,Aile Mahkemesi”dir. Aile Mahkemelerinin Kuruluş, Görev ve Yargılama Usullerine Dair Kanun madde madde 4 uyarınca aile hukukundan doğan dava ve işlere bakmakla görevli mahkeme aile mahkemesidir.

Boşanma davasının açıldığı yerde aile mahkemesinin kurulmamış olması durumundan görevli mahkeme, madde 2 uyarınca “Asliye Hukuk Mahkemesidir. Bu durumlarda; Asliye hukuk mahkemesi, boşanma davasına aile mahkemesi sıfatı ile bakar.

Boşanma davasında yetkili ve görevli mahkeme birimlerini belirttikten sonra, makalemize devam ederken boşanmaya itiraz konusunda bilgi aktarımı sağlayacağız.

Boşanma Davasında Yetki İtirazı

Boşanma davasında yetki itirazı, ilk itirazlardan olup HUMK madde 187/2 esasa uygun olarak, cevap sü­resi içinde dilekçesinde “yetkili mahkeme” duraksamaya yol açmayacak şekilde açık ve tek mahkeme olarak bildirilmelidir. Birden fazla mahke­menin bildirilmesi ya da süresinden sonra ileri sürülmesi durumunda ise; yetki itirazı hakkında başkaca kanıt toplanılmadan yetki itirazının reddine karar verilerek davanın esasına yönelik incelemeye geçilebilir. Fakat yetki itirazı süresinde ve usulüne uygun olarak yetkili tek bir mah­keme gösterilmiş ise, bu husus öncelikle ve davanın esasına girilmeden önce vakıa şeklinde incelenerek sonuçlandırılmalıdır. HUMK. Madde 190-196 yetki itirazı hakkında taraflardan delilleri sorulmalı, gösterdikleri deliller incelenip değerlendirildikten sonra bir karar verilmelidir.

Boşanma davasında yetkili olan mahkeme ve boşanma davalarınız hakkında danışmanlık ve avukatlık hizmeti almak için, Esenyurt Avukat ile iletişme geçebilirsiniz.

Velayetin kaldırılması davası hakkında bilgi almak için, bir sonraki yayınımıza göz atabilirsiniz.

0

Related Posts

Yorum Gönder