Miras Davası Nedir

Miras Davası Nedir

Miras davası nedir başlıklı makalemizde, mirasa dair konular hakkında bilgi edinebilirsiniz. Miras ile ilgili farklı makale konuları okumak için, internet sayfamızı inceleyebilirsiniz.

Miras, ölümü ya da gaipliği gerçekleşen kişinin, bütün hukuki işlemlerinin (Mal varlığı veya borç yükümlülüğü) mirasçılarına geçmesi demektir. Kişinin ölümünden sonra gerçekleştirilebilen miras hakları, eğer ki geçerliliği olan bir vasiyetname yoksa Miras Hukuku kapsamına göre olmak zorundadır. Bunun için uygulanması gereken düzenleme zümre sistemidir. Zümre sistemi, soy bağında yer alan kişilerin hangi dereceden, ne kadar mal paylaşımına dâhil olacağını belirtir. Bu sistem için bilinmesi gereken en temel nokta; hayatta kalan eşin her derece ile mal payı almaya hakkı olduğudur. Eğer ki bu kurallar dâhilinde veya daha farklı bir durum ile karşılaşırsanız, miras davası açma hakkınız doğar.

Miras davası nedir sorusunu yanıtladıktan sonra, bu davadaki yetkili mahkeme hakkında bilgi vereceğiz.

Miras Davasında Yetkili Mahkeme

Miras davasında yetkili mahkeme hakkında doğru bilgi sahibi değilseniz, mutlaka konu hakkında bir avukattan bilgi alınız. Aksi durumda davanız riske girecektir.

Miras Hukukundan kaynaklı (çekişmesiz yargı işlerinin dışında) mirasçıların birbirlerine ya da 3. Kişilere karşı açtıkları davalarda yetkili mahkemeler HMK’nın madde 11’de belirtilmiştir.

1-) Aşağıda belirtilecek olan davalarda, miras bırakan kişinin son yerleşim yeri olan mahkeme, yetkili mahkeme olmaktadır.

  1. a) Terekenin paylaşılmasına, yapılan paylaşma sözleşmesinin geçersizliğine, ölüme bağlı tasarrufların iptali ve tenkisine, miras sebebiyle istihkaka ilişkin davalar ile mirasçılar arasında terekenin yönetiminden kaynaklanan davalar.
  2. b) Terekenin kesin paylaşımına kadar mirasçılara karşı açılacak tüm davalar.

2-) Terekede bulunan bir mal hakkında açılmak istenen istihkak davası, terekenin yazımı ve tespiti zamanında mal nerede bulunuyorsa, orada da açılabilir.

3-) Mirasçılık belgesinin iptali ve yeni mirasçılık belgesi verilmesine ilişkin davalarda, mirasçıların her birinin oturduğu yer mahkemesi de yetkilidir.

Miras davası nedir başlıklı makalemizin son kısmında, bu davadaki görevli olan mahkeme hakkında bilgilendirme yapacağız.

Miras Davasında Görevli Mahkeme

Miras davasında görevli mahkeme aslen, Asliye Hukuk Mahkemesi olmaktadır.

Miras Hukuku Kanunlarında ve diğer kanunlarda aksine bir düzenleme yapılmadıkça, asliye hukuk mahkemesi diğer dava ve işler bakımından da görevli olmaktadır. Sulh Hukuk Mahkemelerinin görevine giren dava ve işler HMK 4. Maddesinde ve yasanın  diğer hükümlerinde belirtilmiştir.

Miras davası nedir ve miras davalarınız hakkında danışmanlık almak için, Esenyurt Avukat ile iletişime geçebilirsiniz.

0

Related Posts

Yorum Gönder