Vesayet Altına Alma Usulü

Vesayet Altına Alma Usulü

Vesayet altına alma usulü kapsamını iki ana başlık altında açıklayacak olursak;

İlgilinin dinlenmesi ve bilirkişi raporu: Kişi dinlenilmeden savurganlığı, alkol ya da madde bağımlılığı, kötü hayat tarzı, kötü idaresi ya da kendi isteği ile vesayet altına alınamaz.

İlan: Kısıtlama kararı, kesinleşince hemen kısıtlının yerleşim yeri ile nüfusa kayıtlı olduğu yerde gerekli bildirimler yapılır.

Akıl hastalığı ya da düşünme yeteneği eksikliği sebebiyle kısıtlamaya sadece resmi sağlık kurulu raporu eşliğinde karar verilebilir. Mahkemenin yetkili kişisi olan hâkim, kararını vermeden önce, kurul tarafından hazırlanan raporu göz önünde bulundurarak kısıtlanması talep edilen kişinin de dinlenmesini isteme hakkına sahip olmaktadır. Vesayet altına alınma usulü kurallara uygun olarak yapılmazsa, geçerliliği olamaz.

Vesayet Kurumundan İzin Alınması Gereken Durumlar

Vesayet kurumundan izin alınması gereken durumlar pek çok olmaktadır. Örnek birkaç madde belirtecek olursak;

 • Taşınmazların alım ve satımı
 • Borç alma ya da verme
 • Kambiyo taahhüdü altına girme
 • Borç ödemeden aciz beyanı
 • Kira kontrat sözleşmesi işlemleri
 • Çıraklık sözleşmesi yapılması
 • İkametgâh adresinin değiştirilmesi
 • Mal rejimi sözleşmesi
 • Mirasın paylaştırılması ve miras payı devrinin sözleşmelerinin yapılması
 • Hayat sigortasının yapılması
 • Sanat ya da mesleki bir alanla uğraşması
 • Olağan yönetim sınırlarını aşan yapı işlemleri
 • Kişinin eğitim ya da sağlık kuruluşu gibi bir yerde yaşamasının sağlanması

Vesayet altına alma usulü başlıklı makalemizin son kısmında ise, denetim kurumundan alınması gereken resmi izinlerden bahsedeceğiz.

Denetim Kurumundan Alınması Gereken İzinler

Denetim kurumundan alınması gereken izinler konusuna birkaç madde halinde yanıt verecek olursak;

 • Vesayet altındaki kişiyle, vasinin arasında yapılacak olan sözleşme
 • Vesayet altında bulunan kişinin evlat edinmesi
 • Herhangi bir işletmenin devralınması işlemleri
 • Mirasın kabulü işlemleri
 • Reddi miras işlemleri
 • Miras sözleşmesinin yapılması
 • Ortaklığın giderilmesi
 • Sermaye karşılığında bir işletme vb. yere ortak olunması
 • Ömür boyunca aylık ya da gelir bağlama
 • Ölünceye kadar bakma sözleşmesinin yapılması

Vesayet altına alma usulü ve aile mahkemesinin görevleri hakkında detaylı görüşme yapmak için, internet sayfamızda yer alan iletişim bilgilerinden faydalanarak, hukuk büromuzla iletişime geçebilir ve danışmanlık randevusu talep edebilirsiniz.

Tedbir nafakasına dair bilinmesi gerekenler hakkında bilgi edinmek için, bir sonraki yayınımızı okuyabilirsiniz.

 

0

Yorum Gönder