Vesayet Kavramı

Vesayet Kavramı

Vesayet kavramı ve bu konuya dair bilinmesi gerekenler hakkında bilgi edinmek için, hukuk büromuz tarafından hazırlanan bu makalemizden faydalanabilirsiniz.

Velayet altında bulunmayan reşit olmamış küçüklerin veya bazı ergin kişilerin hak ve özgürlüklerinin korunması, kişisel ve maddi menfaatlerinin korunması için düzenlenmiş bir kurumdur. Vesayet altına alınan kişiye vasi atanmaktadır. Vasi, vesayet altına alınan kısıtlının, kişisel ve maddi tüm menfaatlerini korumak ve hukuki işlemlerde onu temsil edecektir. Türk Medeni Kanunu 404, 405, 406 ve 407 maddelerinde vesayeti gerektiren durumları ve şartları belirtilmiştir. Ayrıca madde 408’de ise, kişinin kendi isteğiyle vesayet altına alınması isteğe bağlı kısıtlama düzenlenmiştir.

Vesayet kavramı açıklamasından da anlaşılacağı gibi, kişiye vasi atanmasını gerektiren bir durumdur. Fakat vesayetin yapılabilmesi için, Kanun koyucu belirli ölçütler hazırlamıştır.

Vesayeti Gerektiren Etkenler

Vesayeti gerektiren etkenler nelerdir? Bu sorunun yanıtını Türk Medeni Hukukunun belirlemiş olduğu kapsam dâhilinde belirtecek olursak;

 • Yaş küçüklüğü: Velâyet altında bulunmayan 18 yaşından küçük her çocuk vesayet altına alınır.
 • Kısıtlanma: Akıl hastalığı veya akıl zayıflığı yaşanılan durumlarda ve savurganlık, alkol veya uyuşturucu madde bağımlılığı, kötü yaşama tarzı, kötü yönetim gibi hallerde uygulanabilir.
 • Hürriyeti bağlayıcı (hapis cezası) ceza alma: Bir yıl veya daha uzun süreli özgürlüğü bağlayıcı bir cezaya mahkûm olan her ergin kısıtlanır.
 • Kişinin kendi isteğiyle vesayet altına alınmayı talep etmesi: Yaşlılığı, sakatlığı, deneyimsizliği veya ağır hastalığı sebebiyle işlerini gerektiği gibi yönetemediğini ispat eden her ergin kısıtlanmasını isteyebilir.

Vesayet kavramı başlıklı makalemizin son kısmına, vesayete dair birkaç önemli bilgilendirme yaparak devam edeceğiz.

Vasilik Hakkında Bilinmesi Gerekenler

Vasilik hakkında bilinmesi gerekenler hakkında bazı başlıkları, makalemizin bu kısmında maddeler halinde belirteceğiz.

 • Vasi ataması Kanun koyucunun belirlediği durumlarda yapılabilir, aksi olan durumlar kabul edilmez
 • Vasiliğe atanan kişi, durumun tebliğinden itibaren 10 gün içerisinde bu duruma itiraz edebilir ve vasilik yapmak istemediğini belirtebilir
 • Vasilik görevi verilen kişi, bu görevi 2 yıl yapabilir. Belirtilen bu sürenin sonrasında tekrardan isteğe bağlı olarak 2 yıl sürede uzatma yapılabilir
 • Birden fazla vasi ataması yapılabilir
 • Vasi ataması, en yakın kan bağı olan kişilerden yapılır
 • Vasi bu görevi, ücret karşılığında yapabilir. Vesayet altındaki kişinin maddi olanağı olmazsa eğer, hazinenin bütçesinden ödeme talep edilebilir
 • Atanan vasiye karşı, diğer kişilerin itiraz hakkı bulunmaktadır.

Vesayet kavramı hakkında, danışmanlık ve avukatlık hizmeti almak için, hukuk büromuzla iletişime geçebilirsiniz.

Bir sonraki yayınımız olan Çocuğun Mallarında Yönetim yazımıza göz atabilirsiniz.

0

Related Posts

Yorum Gönder