Yıllık İzne Dair Bilinmesi Gerekenler

Yıllık İzne Dair Bilinmesi Gerekenler

Yıllık izne dair bilinmesi gerekenler konusunda birkaç madde belirtmek gerekirse;

  • İşçinin 1 yıldır çalışıyor olması gerekir
  • Yıllık izin kullanılabilmesi için, yapılan iş sözleşmesinin belirli ya da belirsiz olmasının bir önemi olmamaktadır
  • İşyerinin değişik sebeplerden dolayı el değiştirmesi veya başkasına geçmesi halinde, işçilerin yıllık izin haklarında değişiklik yapılamaz
  • İşçinin yaşadığı kaza, hastalık, doğum, askerlik vb. mazeretli uygulamalarında işe gidemediği günler, yıllık izin hesaplamasında çalışılmış gibi hesaplanır. Fakat iş kanunları gerekliliğince, bu süre yıllık olarak 90 günü aşamaz
  • Çalışılmayan cumartesi günleri de yıllık ücretli izin hesaplamasında, çalışılmış gibi kabul edilir
  • Yıllık izin hakları, işçinin çalışmış olduğu yıllara yani kıdemine göre değişikliğe uğramaktadır

Yıllık Ücretli İzin

Yıllık ücretli izin kapsamında yer alan bütün uygulamalar, İş Kanunları yönetmeliği tarafından belirlenmiştir. Bu kapsam dâhilinde işçi ve işverenin karşılıklı olarak yerine getirmesi gereken yükümlülükleri de olmaktadır.

Yıllık ücretli izinlerin kullanılmasına ilişkin yöntem ve koşullar yıllık ücretli izin yönetmeliği ile düzenlenmiştir. İşçi izin hakkını kullanmak istediği zaman, izin hakkını kazandığı tarihten sonra ve istediği zamandan en az bir ay önce işverene sözlü ve yazılı olarak bildirmelidir. İşveren, işçinin istediği izin kullanma tarihi ile bağlı değildir. Ancak izin çizelgesinin hazırlanmasında işçilerin istekleri mümkün olduğu sürece göz önünde bulundurulmalıdır.

Yıllık İzinde İşçinin Hastalanması

Yıllık izinde işçinin hastalanması durumunda, izin süresinde bir değişiklik olur mu? Öğretilerde hâkim olan görüşe göre, yıllık izin hakkının tanınmasındaki amaç, Anayasaya göre işçinin belirli bir süre dinlenmesini sağlamaktır.

Buna dayanarak izin süresinin işçinin işyerinde bulunması gerektiren önemli nedenlerin varlığında işçinin izinden zamanında dönmesi, fakat elverişli bir zamanda hastalık süresi kadar yeniden izne çıkmasının gerekli olduğu da belirtilmektedir. Kanunun, işverence yıl içinde verilmiş bulunan başka izinlerin ve hatta dinlenme izniyle hastalık izninin mahsup edilemeyeceğini belirtmiş olması da her halde bu esasa dayanmaktadır.

Yıllık izne dair bilinmesi gerekenler ve diğer iş davaları hakkında detaylı görüşme yapmak için, hukuk büromuzdan danışmanlık randevusu alabilirsiniz.

Reddedilen Boşanma Davasında Velayet Hakkı için, tıklayınız.

0

Yorum Gönder