Anlaşmalı Boşanmadan Sonra İştirak Nafakası

Anlaşmalı boşanmadan sonra iştirak nafakası talep edilir mi? İştirak nafakası, müşterek çocuğun giderleri için ödenen nafaka türüdür. Boşanma davası sürecinde velayet hakkı tanınmayan taraf, müşterek çocukla kişisel ilişki kurulan süreçlerde görüşebilir. Ayrıca velayet hakkı tanınmayan taraf, çocuğun giderleri için, nafaka ödemesi yapar. Nafakanın miktarı ve ödemedeki yıllık artış oranı hâkim tarafından belirlenir.

Anlaşmalı boşanma ya da çekişmeli boşanma davası fark etmeksizin, velayet hakkı alan taraf iştirak nafakası hakkından feragat edebilir. Fakat ilerleyen süreçte velayet hakkı tanınan taraf, müşterek çocuğun giderleri için bu nafakanın ödenmesini talep edebilir.

Boşanma davası sonrasında, iştirak nafakası talep eden taraf yeniden mahkemeye başvurmalıdır. Mahkeme yapılan yeni değerlendirmeler sonrasında, çocuğun giderleri ve tarafların maddi olanaklarını inceler. Yapılan bütün incelemeler sonrasında da nafaka alınabilir. Anlaşmalı boşanmadan sonra iştirak nafakası talebi, boşanma davasından sonraki 1 yıl içinde talep edilmelidir.

Anlaşmalı Boşanma Sonrası Tazminat

Anlaşmalı boşanma davasının sonuçlanabilmesi için; Taraflar evlilikte 1 yıllık süreyi doldurmalı, boşanmayı kabul etmeli ve boşanmanın tüm sonuçlarında anlaşma sağlamalıdır. Bu durumlardan birinin dahi olmaması durumunda, anlaşmalı boşanma gerçekleşemez ve çekişmeli boşanma davası ile ayrılık gerçekleşebilir.

Boşanma davası süreçleri, kişilere oldukça yıpratıcı gelmektedir. Bu nedenle de dava sürecindeki tek etkenleri kısa zamanda boşanmanın sonuçlanmasıdır. Fakat burada dikkatle değerlendirilmesi gereken pek çok kanuni haklar olmaktadır.

Boşanma davasındaki haklardan biri de, tazminat haklarıdır. Tazminat hakları; maddi tazminat ve manevi tazminat şeklinde olabilir. Yaşanılan vakıalara göre değerlendirilen tazminat hakkı, kişi tarafından talep edilmelidir. Anlaşmalı boşanma davasında bu talebi gerçekleştirmeyen kişi, boşanma sonrasında tazminat hakkı talebinde bulunamaz.

Anlaşmalı Boşanma Sonrası Nafaka Talebi

Anlaşmalı boşanmadan sonra iştirak nafakası konumuza devam ederken, yoksulluğa düşecek olan tarafında nafaka haklarından bahsedeceğiz.

Boşanma davalarında, yoksulluğa düşecek taraf için karşı tarafın nafaka ödemesi mümkündür. Fakat burada dikkat edilmesi gereken unsur, nafaka talebinin detaylı şekilde protokolde yer almasıdır. Protokol, tarafların anlaşmalı şekilde boşanmanın sonuçlarını hangi şartlarda kabul ettiklerinin beyan edildiği resmi belgedir.

Protokolde yoksulluğa düşecek olan taraf nafaka talebinde bulunmazsa, boşanma sonrasında da bu talepte bulunamaz. Sadece müşterek çocuk için, boşanmadan sonraki ilk 1 yıl içerisinde iştirak nafakası talep edilebilir. Bu sebeple de protokol düzenlemesi yapılırken bütün detaylara dikkat edilmelidir. Örneğin; Nafaka talebinde bulunan kişi açık şekilde ödenecek miktarı, ödeme zamanlarını ve yıllık artış oranını protokolde belirtmelidir.

Anlaşmalı boşanma davası için düzenlenen protokol, taraflarca imzalanır ve mahkemeye sunulur. Taraflar protokolde yer alan maddeleri, anlaşmalı boşanma kesinleşene kadar değiştirmek isteyebilir. Buradaki kesinleşme süreci hak düşürücü süredir. Kesinleşme süresinin dolmasından sonra taraflar sadece müşterek çocukla ilgili olan kararlarda değişiklik isteyebilir.

Anlaşmalı boşanmadan sonra iştirak nafakası ve boşanma davası süreçleri hakkında detaylı bilgi edinmek için, hukuk büromuzla iletişime geçerek randevu alabilirsiniz.

0

Yorum Gönder