Boşanma Davasında Yetki

Boşanma Davasında Yetki

Boşanma davasında yetki sahibi olan kişi hâkimdir. Fakat hâkim davalarda Kanun’un öngördüğü şekilde karar vermektedir. Bazı durumlarda yetkisini kullanarak karar verme hakkına da sahip olmaktadır.

Boşanma davası, evlilik birliğinin sürdürülemez olmasından dolayı istenen bir durum olmaktadır. Ancak boşanma davası açmak için belli başlı kurallar vardır. Bunlardan biri de; boşanmada yetki sahibi olan mahkeme ve görevli olan mahkemedir. Bu usullere uygun olarak dava açılmalıdır. Aksi olan durumlarda usule aykırı dava açılmış olur.

4721 sayılı TMK 167. Maddesi “Boşanma veya ayrılık davalarında yetkili mahkeme, eşlerden birinin yerleşim yeri veya davdan önce son defa altı aydan beri birlikte oturdukları yer mahkemesidir” demektedir.

Yukarıda belirttiğimiz Kanun maddesi gereği, boşanma kararı alan taraf boşanma davasını açarken hangi yer mahkemesinde boşanma davasını açabileceğini belirleme konusunda seçimlik hakka sahip olmaktadır.

Davacı, boşanma davasını isteğine bağlı olarak boşanmak istediği eşinin yerleşim yerinde yani ikametgâhında veya son defa 6 aydan beri eşi ile birlikte oturduğu yer mahkemesinde açabileceği gibi, eğer kendisi yerleşim yerini yani ikametgâhını değiştirmiş ise bu yer mahkemesinde de açabilir.

Boşanmada yetki başlıklı makalemize bu yetkiye itiraz nasıl olur konusuna açıklık getirerek devam edelim.

Boşanma Davalarında Yetki İtirazı

Boşanma davalarında yetki itirazı davacı bu hakkını kullanmayarak farklı bir yerde boşanma davası açarsa, o zaman seçme hakkı davalıya geçer. Bu durumda davalının belirlenen zaman içinde yetki itirazında bulunması gerekir.

Boşanma davalarının kamu düzenine dair olan nitelikleri olsa da, boşanma davasında yetkinin kurallarının, kamu düzeni ile ilgili olmadığı, kamu düzeni esasına dayalı olarak hazırlanmadığı, bu sebeple de itiraz yolu ile yetkisizlik ile ileri sürülmedikçe, mahkemenin yetkisiz olduğunu beyan edip yetkisizlik kararı veremeyeceği görüşü kabul edilmektedir.

Boşanma davalarında, Kanun koyucunun belirlediği kurallar usule uygun olarak yapılmalıdır. Aksi yapılan davalar düşebilir veya davanın seyri açısından sorunlar yaşanabilir.

Boşanma davasında yetki hakkında ve boşanma davalarına ilişkin olan bütün konularda yaşanılan sorunlarla ilgili olarak avukatlık hizmeti almak için Esenyurt Boşanma Avukatı ile iletişime geçebilirsiniz. Ayrıca Hukuk büromuzdan danışmanlık hizmeti, dilekçe hazırlanması işlemi gibi konularda da destek alabilirsiniz.

Birden fazla sağ kalan eşin mirasçılığı hakkında bilgi edinmek için, bir sonraki yayınımıza göz atabilirsiniz.

0

Related Posts

Yorum Gönder