Birden Fazla Sağ Kalan Eşin Mirasçılığı

Birden Fazla Sağ Kalan Eşin Mirasçılığı

Birden fazla sağ kalan eşin mirasçılığı denildiği zaman aklınızda değişik sorular oluşabilir. Birden fazla eş resmi olarak nasıl olabilir ve bu eşler nasıl mirastan fayda sağlar? Kelime olarak bakıldığı zaman imkânsız olarak gözüken konu hakkında bu makalemizde bilgiler bulabilirsiniz.

Birden fazla sağ kalan eşin mirasçılığı konusunu kendi içerisinde 2 gruba ayırarak inceleyeceğiz. Türk Hukukunda, ister erkek olsun ister kadın, aynı anda iki kişi ile evli olması mümkün değildir. Fakat iki istisnai durumda, miras bırakanın ardında iki eş bırakmış olması mümkündür. Bunlardan birincisi, günümüzde belki de hiç rastlanmayacak olan 1926’dan önceki hukuk zamanında yapılan evlenmelerdir.

Eski ve yeni Tatbikat Kanunu 9’a göre, bu evlenmeler, eski Medeni Kanunun yürürlüğe girmesinden sonra da geçerliliklerini korudukları için, erkek eski kanuna göre iki ya da daha fazla kadınla evlenmiş ve eski Medeni Kanunun yürürlüğe girmesinden sonra ölmüşse, mirasçı olarak birden fazla eş bırakmış olabilirdi.

Sağ kalan eşin mirasçılığı konusuna bir diğer bakış açısı da şöyle olabilir; iki defa evlenmiş kadın ya da erkeğin butlanına karar verilmeden önce ölmesi ve sağ kalan eşin iyi niyetli olması durumudur. Bu durumda da geriye iki mirasçı eş kalır. Böyle bir durumda sağ kalan eşler, birlikte mirasçı oldukları zümreye göre sahip oldukları miras payını aralarında eşit olarak paylaşırlar.

Devletin Mirasçılığı

Devletin mirasçılığı, Miras Kanunu 501’de şöyle yer almıştır, “Mirasçı bırakmaksızın ölen kimsenin mirası Devlete geçer”.

Belirtilen maddeye göre, Devletin yasal mirasçı sıfatıyla terekeye el koyabilmesi için, miras bırakanın hiçbir yasal mirasçısının bulunmamasının yanında, terekenin tümü için mirasçı atanmış olması da gerekir.

Birden fazla sağ kalan eşin mirasçılığı başlıklı makalemize, evliliğin butlanı kararı eşin mirasçılığına ne gibi etkisi olur konusu hakkında bilgi vererek devam edeceğiz.

Evliliğin Butlanı Kararının Eşin Mirasçılığına Etkisi

Evliliğin butlanı kararının eşin mirasçılığına etkisi, MK 159’da öngörülmüştür. Evlenmenin butlanını dava etme hakkı mirasçılara geçmez. Ancak mirasçılar açılmış olan davayı sürdürebilir. Dava sonucunda evlenme sırasında iyi niyetli olmadığı anlaşılan, sağ kalan eş, yasal mirasçı olamayacağı gibi, daha önce yapılmış olan ölüme bağlı tasarruflarla kendisine sağlanan hakları da kaybeder.

Birden fazla sağ kalan eşin mirasçılığı ve Miras Hukuku hakkında detaylı bilgi almak için Beylikdüzü Miras Avukatı ile iletişime geçebilirsiniz.

Boşanma davasının reddi hakkında bilgi edinmek için, bir sonraki yayınımıza göz atabilirsiniz.

1

Related Posts

Yorum Gönder