Evliliğin Geçersizlik Sebepleri

Evliliğin Geçersizlik Sebepleri

Evliliğin geçersizlik sebepleri neler olmaktadır? Evliliğin geçersizlik sebeplerini 2 kısımda inceleyebiliriz.

Evliliğin mutlak butlanla geçersiz olma şartları;

  • Eşlerden birinin, daha önceden olan evlilik birliğinin devam ediyor olması
  • Eşlerden birinin yapılan evlilik sırasında sürekli olarak ayırt etme gücünden yoksun olması
  • Eşlerden birinin, evlenmeye engel teşkil edecek derecede akıl hastası olması
  • Eşler arasında evliliğe engel olacak şekilde yakın akrabalık olması

Evliliğin nispi butlanla geçersiz olması şartları;

  • Ayırt etme gücünden dolayı yaşanılan geçici rahatsızlık
  • Evlenen kişinin yanılması
  • Aldatma yani hile ile evlenilmesi
  • Korkutma (Evlenilecek kişiyi tehdit vb. davranışlarda bulunarak korkutarak evlenmek zorunda bırakma) durumları, evliliğin geçersizlik sebepleri arasında yer almaktadır.

Evliliğin İptali Davası Süresi

Evliliğin iptali davası süresi, TMK Kanunları maddelerinde belirtilmiştir. Medeni Kanunda yer alan maddelerden yola çıkarak hemen belirtelim ki; Mutlak butlan sebeplerinin olduğu sürede, evliliğin iptali davasının açılması için herhangi bir zamanaşımı süresi olmamaktadır. Evliliğin her aşamasında bu talepte bulunmak mümkündür.

Medeni Kanun kapsamına göre nispi olan sebeplerde bu süre farklı olmaktadır. Şöyle ki; Türk Medeni Kanunu madde 152, nispi butlan davalarından oluşan sebeplerden dolayı açılacak iptal davasına zamanaşımı süresi belirlemiştir. Kanun maddesi gerekliliğince, bu davanın açılabilmesi için 6 ay ve 5 yıllık süre hak düşürücü süredir.

Evliliğin geçersizlik sebepleri başlıklı yazımızın son kısmında, bu davayı açabilecek olan kişilerden bahsedeceğiz.

Evliliğin İptali Davasını Kim Açabilir?

Evliliğin iptali davasını kim açabilir? Her evlilik iptal edilemeyeceği gibi, her kişide bu davayı açamaz. Evliliğin mutlak butlan davası, Cumhuriyet Savcısı tarafından re’sen açılabilen bir dava olmaktadır. Ayrıca bu dava ilgili olan kişiler tarafından da açılabilir. Yani karı, koca, yasal temsilciler, anne, baba gibi evlilik birliğinden menfaati olabilecek kişiler açabilir.

Ayırt etme gücünün sonradan kazanılması durumunda da, sonradan sağlığına kavuşan eş evliliğin iptalini isteyebilir. Evlilik iptalinin şartları, unsurları ve diğer konuları tamamlandığı zaman, geçerli olan mahkemelerde bu dava açılabilmektedir.

Evliliğin geçersizlik sebepleri ve diğer boşanma sebepleri hakkında detaylı görüşme yapmak için, internet sayfamızda yer alan iletişim bilgilerinden faydalanarak, Beylikdüzü Boşanma Avukatı ile görüşebilirsiniz.

Bir sonraki yayınımız olan Evlilik Dışı Çocuğun Tanınması makalemizi inceleyiniz.

0

Related Posts

Yorum Gönder