Evliliğin İptali Süresi

Evliliğin İptali Süresi

Evliliğin iptali süresi var mıdır, varsa neye göre belirlenmektedir? Bu soruların yanıtları, usule göre ya da farklı durumlarla evlenmiş olan kişilerin, evlilik iptali isteminde dikkat etmeleri gereken durumlardan olmaktadır. Evliliğin iptalini istemedeki süreleri iki kısımda incelememiz mümkündür. Bunlar; mutlak butlan sebebe dayalı iptal ve nispi butlan sebebe dayalı iptaldir.

Mutlak Butlan Sebebe Bağlı Evliliğin İptali: Türk Medeni Kanunu madde147/1’den de anlaşılacağı gibi, “Medeni Kanun, mutlak butlan sebeplerinin bulunması durumunda evliliğin iptali davası açılabilmesi için herhangi bir hak düşürücü süre öngörmemiştir” diyebiliriz.

Nispi Butlan Sebebe Bağılı Evliliğin İptali: Türk Medeni Kanunu madde 152’deki açıklama doğrultusunda belirtebiliriz ki; “Nispi butlan sebeplerinden dolayı dava açılabilmesi için 6 ay ve 5 yıllık hak düşürücü süreler öngörmüştür”.

Evliliğin iptali süresi hakkında, Kanun koyucunun belirlemiş olduğu süreleri açıkladıktan sonra, konu hakkında görevli ve yetkili mahkeme hakkında bilgilendirme yapacağız.

Evliliğin İptalinde Mahkeme

Evliliğin iptalinde mahkeme olarak, hem görevli mahkeme hem de yetkili mahkeme hakkında bilgi sahibi olmalısınız.

İptal davalarında eğer, dava eşlerden biri tarafından açılacaksa ve eşler halen bir arada yaşıyorsa birlikte oturdukları yer mahkemesidir. Fakat eşlerin yerleşim yeri ayrıysa; davacı eş davayı kendi yerleşim yeri mahkemesinde, diğer eşin yerleşim yeri mahkemesinde ya da davadan önce son altı aydır beraber oturdukları yer mahkemesinde dava açabilir. Evliliğin iptalinde görevli mahkeme ise, Aile Mahkemesi olmaktadır.

Evliliğin iptali süresi başlıklı makalemizin son kısmında, bu davanın sonuçları hakkında bilgilendirme yapacağız.

Evliliğin İptalinin Sonuçları

Evliliğin iptalinin sonuçları iki şekilde incelenebilir. Bunlar; evlilik içerisindeki kadın ve erkek, evlilik birliği içerisinde doğan çocuktur. Evlenirken iyi niyetli davrandığı göz önünde bulundurulan eş, bu evlenme ile ilgili olarak kazanmış olduğu kişisel durumunu korur. Eşler arasındaki mal rejiminin tasfiyesi, tazminat, nafaka ve soyadı işlemleri hakkında ise, boşanmaya dair olan hukuki hükümler uygulanır.

Evliliğin iptalindeki bir diğer konuda, evlilik birliğinde doğan çocuk olmaktadır. Mahkeme evliliğin iptaline karar verdikten sonra, anne ve baba kötü niyetli sayılsa bile, çocuk müşterek ve evlilik içerisinde doğmuş olarak kabul edilir. Müşterek olan çocuğun hakkında verilecek olan bütün kararlar ise, Türk Medeni Kanununda boşanmaya dair olan hükümler esas alınarak verilir.

Evliliğin iptali süresi ve boşanma davalarınızla ilgili olarak görüşme yapmak için, Esenyurt Avukat ile iletişime geçebilirsiniz.

Bir sonraki yayınımız olan İştirak Nafakası adlı yazımızı inceleyebilirsiniz.

0

Related Posts

Yorumlar (1)

Hüseyın Şengür

Selâmlar merhaba. Biz 2 haftalık bi evlilik yaptık her ikimizinde ikinci evliliği bayan 44 erk 58 yaşındayız evlilik iptalinini gerekleri ve şartları nelerdir hızlı bi şekilde ayrılmak için me gerekir?
Bilgi verirseniz Teşekür ederim

Yorum Gönder