İştirak Nafakası

İştirak Nafakası

İştirak nafakası nedir ve hangi koşullarda arttırılır gibi sorularınızın cevaplarını bu makalemizde bulabilirsiniz. Konu hakkında farklı makale seçenekleri için, internet sayfamızı ziyaret edebilirsiniz.

Boşanmanın, çocuklar açısından olan sonuçlarından birisi de iştirak nafakası olmaktadır. Velayet hakkı alamayan eş tarafından, müşterek çocuğun yetiştirilmesi, korunması, sağlık, bakım, eğitim vb. giderleri için eşin maddi olanakları doğrultusunda, velayetin bırakıldığı tarafa ödenen bir nafaka türü olmaktadır. Evlilik birliğinden doğan çocukların bakımına, eğitim ve gözetimine özen gösterme sorumluluğu boşanma ile birlikte, ayrı ayrı devam eden bir sorumluluk haline dönüşmektedir.

İştirak nafakası nedir sorusunun yanıtını verdikten sonra belirtmemiz gerekir ki; Bu nafakayı talep edebilecek kişiler Türk Medeni Kanununun 329.maddesinde sayılmıştır. TMK’nın belirlediği bu maddeye göre;

  • Çocuğa fiilen bakan ana veya baba, diğerine karşı çocuk adına nafaka davası açabilir
  • Ayırt etme gücüne sahip olmayan çocuk için gereken hâllerde nafaka davası, atanacak kayyım veya vasi tarafından da açılabilir
  • Ayırt etme gücüne sahip olan çocuk nafaka davası açabilir.

İştirak Nafakasının Hesaplaması

İştirak nafakası hesaplaması yapılması için birkaç eken göz önünde bulundurulur. Çocuk için ödenecek nafaka miktarı; çocuğun yaşı, eğitim durumu, günün ekonomik koşullarındaki paranın alım gücü ile genel ihtiyaçlarına uygun olarak anne ve babanın maddi durumları da gözetilmek suretiyle hâkim tarafından MK m.4’teki hususlar da dikkate alınarak belirlenir.

İştirak nedir ve nasıl hesaplanır sorumuzun yanıtını vermeye devam ederken belirtmek isteriz ki; Nafaka miktarının belirlenmesinde çocuğun varsa daha farklı olan gelirleri de göz önünde bulundurulur. İlköğrenim çağındaki çocuk için kararlaştırılacak nafaka miktarı ile lise ya da üniversite çağındaki çocuk için kararlaştırılacak nafaka miktarı ya da maddi durumu daha iyi olan eşin yanında kalan çocuk için kararlaştırılacak nafaka miktarı ile maddi durumu daha kötü olan eşin yanında kalan çocuk için kararlaştırılacak nafaka miktarı aynı olmayacaktır.

Medeni Kanunun 182/3 maddesine göre hâkim, tarafların istekleri dâhilinde, irat şeklinde ödenmesine karar verilen iştirak nafakasının ilerleyen senelerde hangi miktarda artışa uğrayacağının da kararını verebilir.

İştirak nafakası nedir ve diğer nafaka davalarınız hakkında, danışmanlık ve avukatlık hizmeti almak için, internet sayfamızda yer alan bilgilerden faydalanarak Büyükçekmece Avukat ile iletişime geçebilirsiniz.

Boşanma davasında mal paylaşımı hakkında bilgi almak için, bir sonraki yayınımızı inceleyebilirsiniz.

0

Related Posts

Yorum Gönder